Ниво 1

44865 Моника Илиева (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 100
  • Решения за 100 точки: 10
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 16:42 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище 44865 Моника Илиева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 16:37 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище 44865 Моника Илиева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 16:29 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище 44865 Моника Илиева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 16:27 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище 44865 Моника Илиева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 16:22 2016 (летен) Домашно 8 Pairs 44865 Моника Илиева C/C++ wa wa ok wa ok wa ok ok wa wa
26 юни, 16:19 2016 (летен) Домашно 8 Pairs 44865 Моника Илиева C/C++ wa ok wa wa tl tl tl wa tl tl
24 юни, 17:32 Контролно 3 2013/2014 Пътуване 44865 Моника Илиева C/C++ ok ok wa wa ok ok tl tl wa ok tl wa ok tl tl wa ok tl tl tl
24 юни, 12:36 2012 Упражнение - Динамични Max_subsequence 44865 Моника Илиева C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
24 юни, 12:09 2012 Упражнение - Динамични Max_subsequence 44865 Моника Илиева C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok ml tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
24 юни, 11:27 2013 Упражнение 5 - Графи Диаметър 44865 Моника Илиева C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl
Назад