Ниво 1

Mario Nitchev 81167 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 173
  • Решения за 100 точки: 18
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 15:48 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 юни, 15:46 2016 (летен) Домашно 6 Съкровище Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 юни, 14:01 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 юни, 13:48 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok ok re tl tl re re re
26 юни, 13:26 2016 (летен) Контролно 2 Railways Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl
26 юни, 12:25 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Mario Nitchev 81167 C/C++ ok wa wa wa wa wa wa re ok ml
26 юни, 11:59 2016 (летен) Контролно 2 Railways Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 11:58 2016 (летен) Контролно 2 Railways Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 11:42 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Mario Nitchev 81167 C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
26 юни, 11:40 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Mario Nitchev 81167 C/C++ ok ok ok ok re tl tl re re re
Назад