Ниво 1

Виктор Божилов (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 92
  • Решения за 100 точки: 15
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 13:45 2016 (летен) Контролно 2 Джинджърс Виктор Божилов C/C++ wa wa ml wa wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 13:44 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Виктор Божилов C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 13:38 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl
26 юни, 13:37 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl
26 юни, 13:36 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa
26 юни, 13:31 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa tl
26 юни, 13:31 2016 (летен) Контролно 2 Railways Виктор Божилов C/C++ wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl
26 юни, 13:31 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa tl
26 юни, 13:28 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa tl
26 юни, 13:23 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Виктор Божилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl
Назад