Ниво 1

Bozhidar Dimitrov 81192 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 179
  • Решения за 100 точки: 23
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 13:38 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:33 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok wa ml wa wa wa ml wa wa ml
26 юни, 13:28 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:24 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:22 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:20 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:15 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:07 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:05 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 13:04 2016 (летен) Контролно 2 Railways Bozhidar Dimitrov 81192 C/C++ ok wa ok ml ml ml ml ml ml ml
Назад