Ниво 1

Васил Николов 81184 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 182
  • Решения за 100 точки: 24
  • Участия в състезания: 12

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 14:32 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok re ok ok
26 юни, 14:19 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok re wa wa
26 юни, 14:01 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok re wa wa
26 юни, 13:53 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 юни, 13:52 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok re re
26 юни, 13:50 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok re re
26 юни, 13:49 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl re re
26 юни, 13:48 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl re re
26 юни, 13:47 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ wa wa wa wa tl wa wa tl tl tl
26 юни, 13:44 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Васил Николов 81184 C/C++ ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml
Назад