Ниво 1

Кристина Гочева 81117 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 219
  • Решения за 100 точки: 33
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 юни, 14:53 2016 (летен) Контролно 2 Scourge Кристина Гочева 81117 C/C++ wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl
26 юни, 14:52 2016 (летен) Контролно 2 Scourge Кристина Гочева 81117 C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 14:27 2016 (летен) Контролно 2 Railways Кристина Гочева 81117 C/C++ wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl
26 юни, 14:20 2016 (летен) Контролно 2 Scourge Кристина Гочева 81117 C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 14:20 2016 (летен) Контролно 2 Scourge Кристина Гочева 81117 C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 14:10 2016 (летен) Контролно 2 Scourge Кристина Гочева 81117 C/C++ wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl
26 юни, 13:16 2016 (летен) Контролно 2 Railways Кристина Гочева 81117 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
26 юни, 12:47 2016 (летен) Контролно 2 Labyrinth Кристина Гочева 81117 C/C++ ml wa ml wa ml ml ml ml ml ml ml
26 юни, 12:05 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Кристина Гочева 81117 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok re ok ok
26 юни, 12:03 2016 (летен) Контролно 2 Space Station Кристина Гочева 81117 C/C++ ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml
Назад