Level 1

Ниво 1

Кристиана Неделчева (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 74
  • Решения за 100 точки: 8
  • Участия в състезания: 6

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
28 юни, 13:16 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl
28 юни, 13:10 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 юни, 13:10 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 юни, 12:52 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 12:47 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 юни, 12:12 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Кристиана Неделчева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl
27 юни, 21:53 2015 Домашно 5 Cheating Кристиана Неделчева C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
27 юни, 21:50 2015 ДАА Тренировка 2 B.Streets Кристиана Неделчева C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 май, 17:12 2015 (летен) Контролно 1 Ягоди Кристиана Неделчева C/C++ wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl
10 май, 15:53 2015 (летен) Контролно 1 Ягоди Кристиана Неделчева C/C++ ok ok ok re re re re re re re
Назад