Level 1

Ниво 1

81028 Елена Захариева (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 13
  • Решения за 100 точки: 0
  • Участия в състезания: 2

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 март, 18:37 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ re re re re re re re re re re
29 март, 18:03 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ re re re re re re re re ok wa
28 март, 16:36 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ re re re re re re re re ok wa
28 март, 16:03 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ re re re re re re re re ok wa
28 март, 16:00 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa re re
28 март, 15:52 2015 Домашно 2 График 81028 Елена Захариева C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml re re
24 март, 21:59 2015 Домашно 1 Ски 81028 Елена Захариева C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
24 март, 19:00 2015 Домашно 1 Ски 81028 Елена Захариева C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
24 март, 18:42 2015 Домашно 1 Ски 81028 Елена Захариева C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
24 март, 18:38 2015 Домашно 1 Ски 81028 Елена Захариева C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
Назад