Ниво 1

Александър Ангелов (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 158
  • Решения за 100 точки: 35
  • Участия в състезания: 12

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
28 юни, 13:15 2015 (летен) Контролно 2 Пътища Александър Ангелов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 13:14 2015 (летен) Контролно 2 Пътища Александър Ангелов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 13:12 2015 (летен) Контролно 2 Пътища Александър Ангелов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 13:11 2015 (летен) Контролно 2 Редица Александър Ангелов C/C++ wa wa ml ml tl ml ml ml wa wa
28 юни, 13:08 2015 (летен) Контролно 2 Пътища Александър Ангелов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 12:36 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Александър Ангелов C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 12:32 2015 (летен) Контролно 2 Джинджърс Александър Ангелов C/C++ ok wa wa ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
28 юни, 11:41 2015 (летен) Контролно 2 Редица Александър Ангелов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 юни, 11:20 2015 (летен) Контролно 2 Редица Александър Ангелов C/C++ wa wa wa wa wa ok wa wa ok ok
28 юни, 11:16 2015 (летен) Контролно 2 Редица Александър Ангелов C/C++ wa wa wa wa wa ok wa wa ok ok
Назад