Ниво 1

Георги Шопов (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 85
  • Решения за 100 точки: 14
  • Участия в състезания: 2

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
13 апр., 20:16 2016 (летен) Контролно 2 Railways Георги Шопов C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
13 апр., 20:07 2016 (летен) Контролно 2 Railways Георги Шопов C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
13 апр., 19:47 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Георги Шопов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 апр., 19:41 2016 (летен) Контролно 2 Railways Георги Шопов C/C++ wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml
13 апр., 19:36 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Георги Шопов C/C++ ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl
13 апр., 19:32 2016 (летен) Контролно 2 Love Letter Георги Шопов C/C++ ok ok tl tl re re re re re re
13 апр., 16:28 Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър Агенти Георги Шопов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 апр., 16:27 Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър Агенти Георги Шопов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
13 апр., 16:19 Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър Агенти Георги Шопов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok wa ok
13 апр., 16:11 Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър Агенти Георги Шопов C/C++ ok ok tl tl re tl tl ok ok re tl
Назад