Ниво 1

80823 Елена Димитрова (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 76
  • Решения за 100 точки: 6
  • Участия в състезания: 8

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 юни, 15:08 2014 Контролно 2 Matrix 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:45 2014 Контролно 2 Matrix 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:44 2014 Контролно 2 Matrix 80823 Елена Димитрова C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:07 2014 Контролно 2 Matrix 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 12:18 2014 Контролно 2 Knights 80823 Елена Димитрова C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok
29 юни, 11:54 2014 Контролно 2 Bridges 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 11:46 2014 Контролно 2 Bridges 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 11:36 2014 Контролно 2 Bridges 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 11:01 2014 Контролно 2 Pairs 80823 Елена Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 юни, 20:50 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт 80823 Елена Димитрова C/C++ ok wa wa re re wa wa wa wa wa
Назад