Ниво 1

44877_Илиян Кафеджиев (Златоград)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 135
  • Решения за 100 точки: 19
  • Участия в състезания: 7

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 юни, 15:24 2014 Контролно 2 Knights 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
29 юни, 15:23 2014 Контролно 2 Knights 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
29 юни, 14:23 2014 Контролно 2 Bridges 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 14:18 2014 Контролно 2 Bridges 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ wa wa wa ml ml ml ml ml ok ml ml ml wa ml ml ml ok ml wa wa wa ml ml ml ml
29 юни, 14:09 2014 Контролно 2 Bridges 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ wa wa ok ml ml ml ml ml ok ml ml ml wa ml ml ml ok ml ml ml ml ml ml ml ml
29 юни, 13:09 2014 Контролно 2 Pairs 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 12:36 2014 Контролно 2 Matrix 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 12:36 2014 Контролно 2 Matrix 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
29 юни, 11:16 2014 Контролно 2 Seam Carving 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ re re re re re re re re re wa re re re re re
29 юни, 11:07 2014 Контролно 2 Seam Carving 44877_Илиян Кафеджиев C/C++ re re re re re re re re re wa re re re re re
Назад