Ниво 1

Васил Тодоров (Варна)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 68
  • Решения за 100 точки: 15
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 юни, 13:37 2014 Контролно 2 Matrix Васил Тодоров C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 13:31 2014 Контролно 2 Matrix Васил Тодоров C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:29 2014 Контролно 2 Matrix Васил Тодоров C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 12:21 2014 Контролно 2 Pairs Васил Тодоров C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 12:02 2014 Контролно 2 Seam Carving Васил Тодоров C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 11:49 2014 Контролно 2 Knights Васил Тодоров C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok
29 юни, 11:41 2014 Контролно 2 Bridges Васил Тодоров C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 11:39 2014 Контролно 2 Bridges Васил Тодоров C/C++ ok wa tl ml tl ml ml tl ml tl tl ml ml tl tl tl tl tl ml ml ml ml tl ml ml
29 юни, 11:34 2014 Контролно 2 Bridges Васил Тодоров C/C++ ok wa tl ml tl ml ml tl ml tl tl ml ml tl tl tl tl tl ml ml ml ml tl ml ml
29 юни, 11:32 2014 Контролно 2 Bridges Васил Тодоров C/C++ ok ok ml ml ml ok ml ml ml ml ml ok ok ml ml ml ml ml ok ok ml ml ml ml ml
Назад