Ниво 1

80910 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 155
  • Решения за 100 точки: 21
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 юни, 15:29 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 15:06 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ wa ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
29 юни, 15:00 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 14:33 2014 Контролно 2 Knights 80910 C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok
29 юни, 14:01 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 14:00 2014 Контролно 2 Seam Carving 80910 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:51 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:50 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:49 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 юни, 13:48 2014 Контролно 2 Matrix 80910 C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад