Ниво 4

Dosi Kolev - 5MI0800095 (Велико Търново)

Статистика

  • Опит: 3500/5000
  • Пратени решения: 27
  • Решения за 100 точки: 7
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 май, 00:12 Обхождания в графи 112C Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:00 Обхождания в графи Рицари Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ tl ml re ml ml ml ml re re ml
27 апр., 18:49 Обхождания в графи Рицари Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ml re re re ml ml re ml ml re
27 апр., 18:46 Обхождания в графи Рицари Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ re re re re re re re re re re
27 апр., 18:41 Обхождания в графи Рицари Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ re re re re re re re re re re
26 апр., 23:04 Обхождания в графи Школа Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 март, 17:47 Задачи за бързи сортировки Бързо сортиране Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 март, 22:36 Задачи за бързи сортировки Coaching sort Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 март, 22:30 Задачи за бързи сортировки Coaching sort Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ml ml ml ok ml ok
15 март, 22:26 Задачи за бързи сортировки Coaching sort Dosi Kolev - 5MI0800095 C/C++ ok ok ok ok ml ok ml ok ok ok
Назад