Ниво 3

Mihail Sashkov (Видин)

Статистика

  • Опит: 2910/3000
  • Пратени решения: 29
  • Решения за 100 точки: 4
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
21 май, 11:19 Контролно 3 2013/2014 Мрежа Mihail Sashkov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok
21 май, 00:43 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Lovers Mihail Sashkov C/C++ judging
21 май, 00:29 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Lovers Mihail Sashkov C/C++ judging
20 май, 23:43 Контролно 2 - зима 2018/2019 Магия Mihail Sashkov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok
20 май, 16:49 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Mihail Sashkov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ml ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
20 май, 15:13 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Mihail Sashkov C/C++ ml ok ok ok ml ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ok ok ok ml ok ok ok ok ml ml ok ml ml ml ml
20 май, 15:07 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Mihail Sashkov C/C++ ok wa ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml wa ok ok ok ok ok ok wa ml ml wa ml ml ml ml
03 май, 19:39 Обхождания в графи Школа Mihail Sashkov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад