Ниво 3

Виктор Лазаров (82262) (Плевен)

Статистика

  • Опит: 1600/3000
  • Пратени решения: 101
  • Решения за 100 точки: 2
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 май, 09:36 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
17 май, 09:35 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
17 май, 09:28 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
17 май, 09:25 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
17 май, 09:22 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl
17 май, 09:19 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
17 май, 09:19 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
17 май, 09:18 Контролно 2 ДАА Магазини Виктор Лазаров (82262) C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
11 апр., 12:46 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Виктор Лазаров (82262) C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok
11 апр., 01:37 2011 ДАА - Контролно 2 Билети Виктор Лазаров (82262) C/C++ wa ok wa ok wa wa wa wa ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok ok
Назад