Ниво 11

Georgi Harlev 82165 (Ловеч)

Статистика

  • Опит: 27710/33000
  • Пратени решения: 150
  • Решения за 100 точки: 49
  • Участия в състезания: 2

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
05 март, 21:04 Търсения Намери числата Georgi Harlev 82165 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 май, 11:28 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Magic Georgi Harlev 82165 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok
21 май, 11:11 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Лодки Georgi Harlev 82165 C/C++ ok ok ok re ok ok ok ok ok tl
21 май, 11:10 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Georgi Harlev 82165 C/C++ wa re wa re re re re re re re
21 май, 11:10 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Лодки Georgi Harlev 82165 C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
16 апр., 11:21 Обхождания в графи 112C Georgi Harlev 82165 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 апр., 11:19 Контролна работа №2.1 Телефон 112 Georgi Harlev 82165 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
10 апр., 14:03 Търсения Изпит Georgi Harlev 82165 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
10 апр., 13:31 Контролно 1 - летен 2017/2018 Мляко Georgi Harlev 82165 C/C++ wa ml ok ok ok ml ok wa ml ok ml ok ml ml ml ok ok ml re ml ml ml ml ml ml re ml ok ml ok ok ml ml ml ml ok ml ml ok ok ml ml re ml ml ml ok re ok ok ok ok wa ml ok ok ml re ml ml ok ok ml re ok ok ml ok ml ok ok ok ml re ok
10 апр., 13:22 Контролно 1 - летен 2017/2018 Мляко Georgi Harlev 82165 C/C++ wa ok ok ml re ok ok ml wa ok ok ml re ok ml re ok re re ok re ok ml ml ok re ok ml ok re ml ok ok ml ml ok ok re ok ok ml ml ml ok ml ml ok re re ml ok ml wa ml ok ok ml re re ml re ml ok ok ml ml re re ok ml ml ml ml re ok
Назад