Ниво 6

Nikolay Maglov 82207 (Габрово)

Статистика

  • Опит: 10285/10500
  • Пратени решения: 84
  • Решения за 100 точки: 18
  • Участия в състезания: 4

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
18 май, 00:37 Домашна работа 2 - 2018/2019 зимен семестър Плакати Nikolay Maglov 82207 C/C++ judging
18 май, 00:04 Домашна работа 2 - 2018/2019 зимен семестър Плакати Nikolay Maglov 82207 C/C++ judging
18 май, 00:00 Домашна работа 2 - 2018/2019 зимен семестър Плакати Nikolay Maglov 82207 C/C++ judging
17 май, 23:15 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ok ok ok ok ml ok ok ok ok ml ok ml ml ml ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml ok ml ok ml ml
17 май, 22:55 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 май, 22:55 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
17 май, 22:52 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ml ml ml ok ml ml ml ml ml ml ok ml ml ml ml ml ml ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ok ml ml
17 май, 22:47 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok ok tl tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 май, 22:45 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok
17 май, 22:38 Контролно 2 - зима 2018/2019 President Nikolay Maglov 82207 C/C++ ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok
Назад