Ниво 18

Добромир Атанасов 81740 (София)

Статистика

  • Опит: 83295/85500
  • Пратени решения: 530
  • Решения за 100 точки: 146
  • Участия в състезания: 11

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
13 май, 23:59 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 23:55 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 23:42 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 23:36 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 23:30 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok
13 май, 23:20 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 23:17 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ wa wa wa wa ok ok ok ok wa ok wa wa wa tl wa wa wa ok tl wa
13 май, 23:14 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ wa wa wa wa wa wa ok ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa ok ok wa
13 май, 23:10 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
16 март, 16:10 2011 ДАА - Контролно 2 Билети Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад