Level 1

Ниво 1

Добромир Атанасов 81740 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 222
  • Решения за 100 точки: 67
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
11 юли, 13:22 Контролна работа №2.1 Град Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юли, 13:20 Контролна работа №2.1 Град Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok
11 юли, 10:54 2013 Тема 5 - Домашно Meteorite Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юли, 10:51 Контролна работа №2.1 Телефон 112 Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl
11 юли, 10:49 Контролна работа №2.1 Телефон 112 Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok tl tl tl re tl tl tl
11 юли, 10:23 Контролна работа №2.1 Olympiad Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юли, 10:19 Контролна работа №2.1 Olympiad Добромир Атанасов 81740 C/C++ tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 юли, 17:52 2013 Тема 5 - Домашно Meteorite Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 юли, 03:25 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 юли, 02:57 Контролно 3 2013/2014 Пътуване Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад