Level 1

Ниво 1

Добромир Атанасов 81740 (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 343
  • Решения за 100 точки: 94
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
29 сеп., 18:11 2012 Упражнение - Динамични Primes Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
29 сеп., 17:49 2012 Упражнение - Динамични Primes Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
29 сеп., 17:48 2012 Упражнение - Динамични Primes Добромир Атанасов 81740 C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
29 сеп., 13:42 2011 ДАА - Контролно 2 Билети Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 сеп., 13:35 Контролно 2 от миналата година bileti Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl ok ok ok ok ok ok ok ok
29 сеп., 13:29 Контролно 2 от миналата година bileti Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl ok ok ok ok ok ok ok ok
29 сеп., 13:23 Контролно 2 от миналата година bileti Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl ok ok ok ok ok ok ok ok
29 сеп., 13:14 Контролно 2 от миналата година bileti Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
29 сеп., 12:50 2015 (летен) Контролно 2 Джинджърс Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok tl ok ok tl tl tl wa tl tl ok ok tl tl tl tl tl tl tl
04 сеп., 16:30 Контролно 3 2013/2014 Палиндроми 2 Добромир Атанасов 81740 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад