Level 1

Ниво 1

Boris Angelov (Горна Оряховица)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 80
  • Решения за 100 точки: 24
  • Участия в състезания: 4

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
19 май, 20:38 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok wa wa wa wa wa re re re re wa re re wa re re re re re re re re re re re re
19 май, 20:27 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re
19 май, 19:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 19:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re re
19 май, 19:33 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl
19 май, 18:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re
19 май, 18:40 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Boris Angelov C/C++ ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl
19 май, 18:07 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl
19 май, 17:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok wa re re re tl tl
19 май, 17:22 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Boris Angelov C/C++ ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
Назад