Ниво 9

Теодор Тодоров - 81625 (София)

Статистика

  • Опит: 18970/22500
  • Пратени решения: 110
  • Решения за 100 точки: 35
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
13 юни, 23:46 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
13 юни, 23:40 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok
13 юни, 23:30 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl tl ok ok ok ok ok
10 юни, 17:19 Домашна работа 4 - 2018/2019 летен семестър Krasi Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
10 юни, 15:08 Домашна работа 4 - 2018/2019 летен семестър Krasi Теодор Тодоров - 81625 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok
10 юни, 15:00 Домашна работа 4 - 2018/2019 летен семестър Krasi Теодор Тодоров - 81625 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok
10 юни, 14:57 Домашна работа 4 - 2018/2019 летен семестър Krasi Теодор Тодоров - 81625 C/C++ wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa ok ok
06 юни, 13:59 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
06 юни, 13:57 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Теодор Тодоров - 81625 C/C++ wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
06 юни, 13:47 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Теодор Тодоров - 81625 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
Назад