Level 1

Ниво 1

Никола Кралев (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 116
  • Решения за 100 точки: 22
  • Участия в състезания: 5

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
20 май, 11:47 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Никола Кралев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
20 май, 11:44 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Никола Кралев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
20 май, 11:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Никола Кралев C/C++ ok ok ok ok re ok ok ok tl tl
20 май, 11:17 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Никола Кралев C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 20:15 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер Никола Кралев C/C++ ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 20:08 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер Никола Кралев C/C++ ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 19:51 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер Никола Кралев C/C++ ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 19:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Никола Кралев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
19 май, 19:14 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Никола Кралев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re re re re re re re ml
19 май, 19:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Никола Кралев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl re re re re re re re re re re re ml
Назад