Level 1

Ниво 1

Ангел Цанков 45463 (Велико Търново)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 112
  • Решения за 100 точки: 17
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
19 юни, 21:54 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
19 юни, 21:51 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok ok tl ok ok ok ok ok ok
19 юни, 21:48 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 юни, 21:44 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
19 юни, 21:38 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 юни, 21:37 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 юни, 21:34 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape Ангел Цанков 45463 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
14 юни, 16:09 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Изпит Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 юни, 16:06 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия Ангел Цанков 45463 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
14 юни, 15:40 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия Ангел Цанков 45463 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад