Level 1

Ниво 1

Ivan Litov (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 197
  • Решения за 100 точки: 62
  • Участия в състезания: 5

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
21 май, 22:50 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal Ivan Litov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 май, 22:34 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Ivan Litov C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl
21 май, 22:23 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Ivan Litov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 май, 22:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Ivan Litov C/C++ re re re re re re re re re re
19 май, 20:51 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Ivan Litov C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 20:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Ivan Litov C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 20:40 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки Ivan Litov C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 май, 20:26 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Ivan Litov C/C++ wa wa wa ok ok ok wa wa tl tl
19 май, 19:32 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals Ivan Litov C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl
19 май, 19:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета Ivan Litov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад