Ниво 10

Anton Naumov (София)

Статистика

  • Опит: 27060/27500
  • Пратени решения: 201
  • Решения за 100 точки: 52
  • Участия в състезания: 8

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 юни, 14:27 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix Anton Naumov C/C++ ok ok wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
17 юни, 14:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix Anton Naumov C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
17 юни, 13:54 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Anton Naumov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 юни, 12:58 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Anton Naumov C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
17 юни, 12:55 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Anton Naumov C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
17 юни, 12:45 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Anton Naumov C/C++ ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
14 юни, 23:56 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Anton Naumov C/C++ wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa ok wa wa
20 май, 19:26 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Anton Naumov C/C++ ok wa ok ok ok ok wa wa ok wa
20 май, 19:25 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Anton Naumov C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
20 май, 19:16 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Anton Naumov C/C++ ok wa ok ok ok tl tl tl ok ml
Назад