Level 1

Ниво 1

Георги Самарджиев (Златица)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 382
  • Решения за 100 точки: 49
  • Участия в състезания: 8

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
15 апр., 00:24 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
15 апр., 00:24 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
15 апр., 00:23 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
15 апр., 00:22 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
15 апр., 00:16 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ok ok ok wa tl wa ok wa wa ok
15 апр., 00:15 Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър Оферта Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
08 апр., 16:16 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game Георги Самарджиев C/C++ re re re re re re re re re re
08 апр., 16:15 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
08 апр., 16:14 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
08 апр., 16:12 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Бързо сортиране Георги Самарджиев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад