Ниво 7

Мартин Вичев 81472 (София)

Статистика

  • Опит: 13205/14000
  • Пратени решения: 183
  • Решения за 100 точки: 20
  • Участия в състезания: 6

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
20 май, 19:10 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Lovers Мартин Вичев 81472 C/C++ ok ok wa tl tl wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl
20 май, 19:07 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Лодки Мартин Вичев 81472 C/C++ wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl
20 май, 19:06 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Мартин Вичев 81472 C/C++ wa wa ok ok ok ok wa wa ok re
20 май, 18:50 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Rope Bridges Мартин Вичев 81472 C/C++ wa wa ok ok ok ok wa wa ok re
20 май, 14:27 2015 Домашно 5 Пешо Мартин Вичев 81472 C/C++ ok wa wa re wa wa re re re re
20 май, 14:21 2015 Домашно 5 Пешо Мартин Вичев 81472 C/C++ ok wa wa re wa wa re re re re
20 май, 14:19 2015 Домашно 5 Пешо Мартин Вичев 81472 C/C++ wa wa wa re wa wa re re re re
20 май, 13:55 2015 Домашно 5 Пешо Мартин Вичев 81472 C/C++ ok wa wa re wa wa re re re re
20 май, 13:35 2015 Домашно 5 Пешо Мартин Вичев 81472 C/C++ wa wa wa re wa wa re re re re
20 май, 13:25 2015 ДАА Тренировка 2 C.Lovers Мартин Вичев 81472 C/C++ ok ok wa tl tl wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl
Назад