Ниво 13

Йордан Петков (Варна)

Статистика

  • Опит: 39380/45500
  • Пратени решения: 475
  • Решения за 100 точки: 72
  • Участия в състезания: 8

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 юни, 13:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Йордан Петков C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 юни, 12:34 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Йордан Петков C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 юни, 12:33 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Йордан Петков C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 юни, 12:31 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Йордан Петков C/C++ ok wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re
17 юни, 12:26 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets Йордан Петков C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml
14 юни, 00:40 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Йордан Петков C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 20:38 Контролно 2 2013/2014 Палиндром Йордан Петков C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 20:37 Домашно 2015/2016 Палидром Йордан Петков C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 20:36 Контролно 2 2013/2014 Палиндром Йордан Петков C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 май, 20:35 Домашно 2015/2016 Палидром Йордан Петков C/C++ ok ok ok re re re re re re re
Назад