Ниво 1

Иван (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 54
  • Решения за 100 точки: 3
  • Участия в състезания: 9

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
12 окт., 18:30 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ ok ok ok ok ok
12 окт., 18:30 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ wa wa wa wa wa
12 окт., 18:29 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ ce ce ce ce ce
12 окт., 18:27 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ re re re re re
12 окт., 18:26 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ ce ce ce ce ce
12 окт., 18:25 2013 Упражнение 1 - Система Hello world Иван C/C++ ce ce ce ce ce
12 юни, 20:18 Домашна работа 6 - 2016/2017 летен семестър Gold Rush Иван C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юни, 12:39 Контролно 3 2017 Even Sum Иван C/C++ ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok ok ok ok ok wa
11 юни, 12:35 Контролно 3 2017 Even Sum Иван C/C++ ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok ok ok ok ok wa
11 юни, 12:31 Контролно 3 2017 Even Sum Иван C/C++ ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok ok ok ok ok wa
Назад