Ниво 6

Иво Стратев (София)

Статистика

  • Опит: 10250/10500
  • Пратени решения: 242
  • Решения за 100 точки: 16
  • Участия в състезания: 7

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 юни, 14:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Иво Стратев C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 юни, 14:18 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets Иво Стратев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
17 юни, 12:41 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix Иво Стратев C/C++ ok ok ok wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 юни, 12:24 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix Иво Стратев C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
14 юни, 03:39 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 юни, 03:23 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 юни, 03:01 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa ok wa ok wa wa
14 юни, 02:30 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl tl
14 юни, 02:25 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl tl
14 юни, 01:58 Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 1D Game Иво Стратев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl tl
Назад