Ниво 1

Огнян Малинов (София)

Статистика

  • Опит: 0/500
  • Пратени решения: 72
  • Решения за 100 точки: 9
  • Участия в състезания: 6

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
14 май, 02:07 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Огнян Малинов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok
14 май, 02:01 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Огнян Малинов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok
14 май, 01:47 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Дроби Огнян Малинов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 май, 01:17 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Дроби Огнян Малинов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa
14 май, 01:11 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Дроби Огнян Малинов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa
14 май, 01:08 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Дроби Огнян Малинов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
14 май, 00:44 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Дроби Огнян Малинов C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa
14 май, 00:14 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Огнян Малинов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok
14 май, 00:13 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Огнян Малинов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
14 май, 00:07 2011 ДАА - Контролно 2 Редица Огнян Малинов C/C++ wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok
Назад