Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
27 апр., 21:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2244
27 апр., 21:36 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80870 Виктор Кадийски
wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml 0.368 16384
27 апр., 21:34 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80870 Виктор Кадийски
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
27 апр., 21:31 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 2244
27 апр., 21:28 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
27 апр., 21:23 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80885 Лъчезар Николов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1776
27 апр., 21:17 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.304 2244
27 апр., 21:07 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44857 Константин Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 5056
27 апр., 21:07 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Васил Тодоров
ok ok ok re re re re re re re 0.52 16348
27 апр., 21:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44857 Константин Тодоров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
27 апр., 21:04 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Васил Тодоров
ok ok ok re re re re re re re 0.556 16344
27 апр., 20:58 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2244
27 апр., 20:58 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Васил Тодоров
ok ok ok re re re re re re re 0.848 16344
27 апр., 20:43 2013 Контролно 1 Разтваряне
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok wa ok wa tl 0.088 10472
27 апр., 20:33 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.1 2592
27 апр., 20:32 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.1 2592
27 апр., 20:30 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80812 Десислава Говедарска
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.7 8872
27 апр., 20:30 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80812 Десислава Говедарска
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.936 6716
27 апр., 20:30 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80812 Десислава Говедарска
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.704 8872
27 апр., 20:30 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80812 Десислава Говедарска
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.964 3928
27 апр., 20:28 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80812 Десислава Говедарска
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.044 6372
27 апр., 20:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80812 Десислава Говедарска
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 6372
27 апр., 20:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80812 Десислава Говедарска
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 6372
27 апр., 20:05 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.104 2592
27 апр., 18:56 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44848 Любомир Коев
wa wa wa ok ok tl tl tl tl tl 1.0 2648
27 апр., 12:08 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
Васил Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.892 9072
27 апр., 11:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44899 Alexander Despotov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 5056
27 апр., 11:49 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44899 Alexander Despotov
wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa 0.072 5056
27 апр., 11:49 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44899 Alexander Despotov
wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa 0.072 5056
27 апр., 11:47 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44899 Alexander Despotov
wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa 0.068 5056
27 апр., 11:47 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.64 11316
27 апр., 11:40 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.42 10392
27 апр., 11:39 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.416 10392
27 апр., 11:37 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.412 10392
27 апр., 11:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80893 Владимир Начев
wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml 0.0 1284
27 апр., 11:34 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 5056
27 апр., 11:32 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.416 10392
27 апр., 11:28 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Level 1
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.416 10392
27 апр., 09:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.172 12188
27 апр., 09:51 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.164 12188
27 апр., 09:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.168 12188
27 апр., 09:42 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.184 12188
27 апр., 09:40 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa wa re re re re re re re 0.188 12188
27 апр., 09:39 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.188 12188
27 апр., 09:33 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.18 12188
27 апр., 09:23 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.164 12548
27 апр., 09:22 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.164 12548
27 апр., 09:07 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.168 12548
27 апр., 09:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa wa re re re re re re re 0.3 12552
27 апр., 09:04 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa wa re re re re re re re 0.168 12548