Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
22 март, 12:43 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит
Level 1
Stoyan Eftimov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 март, 12:40 2015 Домашно 2 График
Level 1
Бисер Кръстев
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 2.004 1968
22 март, 12:31 2015 Домашно 2 График
Level 1
Александър Ангелов
wa wa re re re re re re re re 0.228 88424
22 март, 12:26 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Бързо сортиране
Level 1
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1700
22 март, 12:21 2015 Домашно 2 График
Level 1
Александър Ангелов
wa wa re re re re re re re re 0.228 88424
22 март, 12:19 2015 Домашно 2 График
Level 1
Бисер Кръстев
wa wa wa wa wa wa wa wa ok tl 1.988 9124
22 март, 12:18 2015 Домашно 2 График
Level 1
Бисер Кръстев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 март, 12:12 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
wa ok ok wa wa ok wa wa wa wa 0.0 1312
22 март, 12:06 2015 Домашно 2 График
Level 1
Александър Ангелов
wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa 0.376 8652
22 март, 12:06 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Бързо сортиране
Level 1
Stoyan Eftimov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.036 1408
22 март, 12:02 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 1312
22 март, 12:02 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Бързо сортиране
Level 1
Stoyan Eftimov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.036 11076
22 март, 11:53 2013 Упражнение 4 - Разделяй и владей Намери числата
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1264
22 март, 11:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 1312
22 март, 10:02 Контролно 1 2014 година Книги
Level 1
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 1936
22 март, 02:09 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ml wa re re re re re re re re 0.836 131072
22 март, 01:22 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ml wa wa tl tl tl tl tl ok re 2.0 131072
22 март, 01:20 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 март, 01:18 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ml wa wa tl tl tl tl tl ok re 2.0 131072
22 март, 01:02 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ml wa wa wa tl tl wa wa ok re 1.972 131072
22 март, 01:01 2015 Домашно 2 График
Level 1
Konstantin Todorov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 март, 23:43 2015 Домашно 2 График
Level 1
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.988 10032
21 март, 23:37 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки PermSwap
Level 1
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.624 16936
21 март, 23:30 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.096 11076
21 март, 23:27 2015 Домашно 1 Ски
Level 1
Konstantin Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1316
21 март, 23:27 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Stoyan Eftimov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
21 март, 23:26 2015 Домашно 1 Ски
Level 1
Konstantin Todorov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 март, 23:15 2015 Домашно 2 График
Level 1
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.456 9124
21 март, 23:12 2015 Домашно 2 График
Level 1
Stoyan Eftimov
tl tl tl tl tl re re re re re 1.348 9120
21 март, 23:07 2015 Домашно 2 График
Level 1
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok tl tl tl tl ok 1.38 9124
21 март, 23:05 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
21 март, 23:04 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
21 март, 23:01 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
21 март, 22:59 2015 Домашно 2 График
Level 1
Stoyan Eftimov
wa ok ok ok ok tl tl tl tl ok 1.344 9124
21 март, 22:53 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
21 март, 22:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
21 март, 22:42 2015 Домашно 2 График
Level 1
80964_Plamen_Nachev
wa ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.004 131072
21 март, 22:19 2012 Тема 1 - Домашно Странно обхождане
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa 0.004 1316
21 март, 22:18 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl 2.004 1760
21 март, 22:02 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1700
21 март, 22:02 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl 1.464 1940
21 март, 22:01 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
re re re re re re re re re re 0.0 2916
21 март, 21:58 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
re re re re re re re re re re 0.0 2916
21 март, 21:54 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1700
21 март, 21:48 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 1.46 1940
21 март, 21:46 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl 1.488 1676
21 март, 21:42 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1700
21 март, 20:56 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки PermSwap
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.64 16936
21 март, 20:55 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
21 март, 20:37 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Level 1
Konstantin Todorov
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 2.0 1068