Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 май, 17:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dobromir Ivanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.08 2008
19 май, 17:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.1 6720
19 май, 17:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стефан Чолаков
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.1 14696
19 май, 17:09 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl 0.11 1604
19 май, 17:09 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Георги Куклев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.08 4504
19 май, 17:08 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Липчев 81578
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:08 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok ok wa tl ok tl 0.17 2588
19 май, 17:08 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:07 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Yana_81490
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Petar Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.06 9960
19 май, 17:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dimitar Markovich 81641
tl tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re re 0.12 15640
19 май, 17:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.22 9504
19 май, 17:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.11 19316
19 май, 17:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Yana_81490
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa 0.07 2328
19 май, 17:03 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:03 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Димитър Григоров_81680
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.22 4624
19 май, 17:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Петя Кръстева (81684)
wa tl re re re re re re re re 0.52 5176
19 май, 16:59 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.12 5808
19 май, 16:59 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Karolina Petrova 81661
ok wa ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 16:58 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Kristiyan Georgiev
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.11 12848
19 май, 16:57 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Теодор Тодоров - 81625
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 13152
19 май, 16:56 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стефан Чолаков
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.1 11608
19 май, 16:56 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Yana_81490
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.05 5500
19 май, 16:56 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Атанас 81668
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 16:54 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Dimitar Markovich 81641
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 24652
19 май, 16:53 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Valentin Stoyanov
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa 0.0 0
19 май, 16:53 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re re 0.11 10252
19 май, 16:52 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ралица Добрева 81738
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 15504
19 май, 16:51 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl 0.11 1604
19 май, 16:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Petar Petrov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.06 12240
19 май, 16:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Никола Кралев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 2948
19 май, 16:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 15948
19 май, 16:49 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.14 15200
19 май, 16:49 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ok re ok wa wa wa wa wa wa wa wa re wa wa re re re re re re re re re re re re 0.1 7780
19 май, 16:49 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Kristiyan Georgiev
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.11 10516
19 май, 16:48 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Недко Недев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.09 2800
19 май, 16:48 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dimitar Markovich 81641
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.05 15700
19 май, 16:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Георги Куклев
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.08 6528
19 май, 16:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.07 4748
19 май, 16:44 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.22 7688
19 май, 16:44 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.07 13660
19 май, 16:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 16040
19 май, 16:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Теодор Тодоров - 81625
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.07 6724
19 май, 16:41 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Kristiyan Georgiev
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.12 10516
19 май, 16:39 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.05 15908
19 май, 16:38 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.08 4752
19 май, 16:38 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.12 11616
19 май, 16:38 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 3592
19 май, 16:37 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.05 13820
19 май, 16:34 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Никола Кралев
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.04 9916