Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
13 юни, 22:33 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml ml 1.76 61020
13 юни, 22:28 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Асенов 81626
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.62 6048
13 юни, 22:08 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 4
13 юни, 22:04 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa tl 2.01 61496
13 юни, 22:00 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
13 юни, 21:49 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml ml 1.63 60656
13 юни, 21:44 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml ml 1.54 61372
13 юни, 21:33 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok ok wa ok ml wa wa ml ml 1.67 60192
13 юни, 21:19 2014 Домашно Динамично Первази
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.11 2328
13 юни, 21:15 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml ml 1.61 61220
13 юни, 21:14 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.02 44324
13 юни, 21:11 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.24 58828
13 юни, 21:00 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.09 59304
13 юни, 20:57 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.28 56940
13 юни, 20:51 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok wa wa wa wa wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa ok ok wa wa 0.17 62172
13 юни, 20:48 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.03 60232
13 юни, 19:24 2012 Упражнение - Динамични Max_subsequence
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 5232
13 юни, 19:16 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.48 55132
13 юни, 18:41 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa tl tl wa wa 1.45 62372
13 юни, 18:38 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ml ml ml ml ml 1.38 61916
13 юни, 18:36 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Адриан Григоров 81606
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
13 юни, 18:22 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.03 62384
13 юни, 18:09 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.01 62176
13 юни, 17:55 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.02 59316
13 юни, 17:55 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.04 61916
13 юни, 17:02 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 2.03 60396
13 юни, 16:58 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml ml tl 2.01 61580
13 юни, 16:52 2015 Домашно 5 Пешо
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.41 6700
13 юни, 16:41 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl 2.02 60268
13 юни, 16:37 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Ivan Vasilev 81615
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl wa re tl tl re re 2.02 60392
13 юни, 16:35 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 5200
13 юни, 16:31 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok wa wa ok ok wa wa wa wa wa ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 0.21 5208
13 юни, 16:15 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 6856
13 юни, 16:11 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.3 6160
13 юни, 16:01 2015 ДАА Тренировка 2 B.Streets
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 4692
13 юни, 15:58 2015 ДАА Тренировка 2 B.Streets
Level 1
Николай Данаилов 81621
wa ok wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa ok wa wa ok wa ok wa wa 0.05 4236
13 юни, 15:55 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.3 6560
13 юни, 15:52 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 4712
13 юни, 15:16 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok wa ok wa wa wa wa wa tl tl wa tl tl tl tl wa wa tl wa wa wa 0.25 5440
13 юни, 14:46 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok wa ok wa wa wa wa wa tl tl tl ml tl tl tl wa tl tl tl tl wa 0.23 8944
13 юни, 14:43 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl tl ok tl tl tl tl tl 0.24 7776
13 юни, 14:30 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.17 59880
13 юни, 14:18 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Boris Angelov
ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.05 26884
13 юни, 14:17 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.15 8260
13 юни, 14:13 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Boris Angelov
ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.04 22128
13 юни, 14:11 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.28 7716
13 юни, 14:04 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
zlatina45365
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 5612
13 юни, 14:04 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
zlatina45365
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 5456
13 юни, 14:04 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
zlatina45365
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 5576
13 юни, 13:57 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re 0.13 6668