Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
11 яну., 18:29 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.06 14456
11 яну., 18:26 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Stefan Ivanov 62321
tl tl tl tl tl tl tl ml ml ml 0.08 16148
11 яну., 18:24 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.06 13088
11 яну., 18:23 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 яну., 18:20 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.07 15140
11 яну., 18:18 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Stefan Ivanov 62321
ok ok ok ok ok re re re re re 0.03 2592
11 яну., 18:18 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 0
11 яну., 18:14 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Manol Dzhambazov 62248
ok ok ok tl tl tl re re re re 0.12 2260
11 яну., 18:14 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 яну., 18:13 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 яну., 18:12 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Християн
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.14 14452
11 яну., 18:11 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
11 яну., 18:10 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 0
11 яну., 18:10 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Християн
ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.11 14384
11 яну., 18:09 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.06 13956
11 яну., 18:09 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
11 яну., 18:08 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
wa wa wa wa wa wa re re re re 0.0 0
11 яну., 18:08 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Християн
ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.22 14476
11 яну., 18:07 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
wa wa wa wa wa wa re re re re 0.0 0
11 яну., 18:05 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
11 яну., 18:04 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.06 15744
11 яну., 18:03 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 2592
11 яну., 18:02 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 6624
11 яну., 18:00 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 0
11 яну., 17:58 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Георги Граждански 62243
wa wa wa wa wa wa re re re re 0.01 3692
11 яну., 17:57 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok re re re re 0.0 0
11 яну., 17:57 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Ivan Hristov 62130
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 9320
11 яну., 17:57 Подготовка за контролно 2 Съобщения
Level 1
Даниел Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 6496
11 яну., 15:42 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Pesho
ok ok ok ok ok 0.0 0
11 яну., 14:54 2011 ДАА - поправителна сесия B_Strings
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
11 яну., 14:29 Контролно 2 - зима 2018/2019 Магия
Level 1
Ivan Hristov 62130
ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok 3.01 3032
11 яну., 14:26 Контролно 2 - зима 2018/2019 President
Level 1
Ivan Hristov 62130
wa re re wa wa re re re re re re re re re re re re wa wa re re re re re re re re tl tl tl 0.62 22548
11 яну., 14:23 Контролно 2 - зима 2018/2019 Магия
Level 1
Ivan Hristov 62130
ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok 3.02 3036
11 яну., 13:36 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Desislava Zhelyazkova
re re re ok ok ok ok ok ok tl 0.51 23780
11 яну., 12:54 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Desislava Zhelyazkova
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.11 49736
11 яну., 12:52 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Desislava Zhelyazkova
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.13 53436
11 яну., 12:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Desislava Zhelyazkova
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.12 56068
11 яну., 12:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.12 12364
11 яну., 12:33 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.12 9988
11 яну., 12:27 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
11 яну., 12:23 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Бистра Чиликова 62169
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.12 9988
11 яну., 12:12 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
София Пенева
ok ok ok ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa ok ok 0.18 5996
11 яну., 12:07 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
София Пенева
ok ok ok ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa ok ok 0.18 5492
11 яну., 12:06 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
София Пенева
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
11 яну., 12:00 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Desislava Zhelyazkova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 10420
11 яну., 11:59 2015 ДАА Тренировка 2 B.Streets
Level 1
Ivan Hristov 62130
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2072
11 яну., 11:54 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Desislava Zhelyazkova
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
11 яну., 10:55 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
Asen Vladimirov
ok ok ok ok ok ok re re ok ok ok ok ok re ok ok ok re re ok ok 0.15 7284
11 яну., 10:49 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
Asen Vladimirov
wa wa wa wa wa wa re re wa wa wa wa wa re wa wa wa re re wa wa 0.15 7284
11 яну., 10:44 2012 Тема 7 - Упражнение sober
Level 1
Asen Vladimirov
wa wa wa wa wa wa re re wa wa wa wa wa re wa wa wa re re wa wa 0.15 7284