Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 май, 18:19 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 1540
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Стоилов
ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 0.52 23448
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
zlatina45365
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.51 63312
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Yana_81490
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 18:17 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.11 14456
19 май, 18:17 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 15708
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 14124
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Ivan Litov
re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok tl re re re re re re 0.51 2224
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 15116
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Куклев
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 60144
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Русев
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.22 7608
19 май, 18:15 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Yana_81490
wa wa ok tl ok tl tl tl tl tl 0.55 61808
19 май, 18:13 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Димитър Григоров_81680
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.12 30840
19 май, 18:12 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Стоилов
ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 0.53 22916
19 май, 18:12 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok ok ok ok re tl tl tl tl tl 0.13 103752
19 май, 18:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2800
19 май, 18:07 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl 0.12 44064
19 май, 18:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl 0.52 14420
19 май, 18:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ралица Добрева 81738
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.04 4968
19 май, 18:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Адриан Григоров 81606
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 63080
19 май, 18:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ралица Добрева 81738
re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Karolina Petrova 81661
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.11 14652
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Dimitar Markovich 81641
ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl 0.11 7296
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml re re re re re re re re re re re re 0.06 19316
19 май, 18:00 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.08 2796
19 май, 17:59 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Деян Горанов фн81705
ok ok ok ok wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 17:57 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Петя Кръстева (81684)
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa 0.0 0
19 май, 17:54 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl 0.11 1604
19 май, 17:53 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa re re re re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.1 12888
19 май, 17:53 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Ангел Цанков 45463
wa wa ok tl tl tl tl tl tl tl 0.52 31520
19 май, 17:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl 0.52 14736
19 май, 17:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Nikolay Vasilev 81718
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.11 14268
19 май, 17:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Yana_81490
tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re re 0.14 15612
19 май, 17:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dobromir Ivanov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:48 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Антонина Ускова (81662)
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 7868
19 май, 17:47 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Атанас 81668
tl ok tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re re 0.2 15180
19 май, 17:47 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
zlatina45365
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 17:47 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Litov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re ml 0.08 9792
19 май, 17:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 17:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Petar Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.1 15932
19 май, 17:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa re re re re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.08 15180
19 май, 17:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok wa ok tl tl 0.11 5316
19 май, 17:45 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Деян Горанов фн81705
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 6844
19 май, 17:45 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Адриан Григоров 81606
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 6652
19 май, 17:45 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Valentin Stoyanov
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.07 6876
19 май, 17:44 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2796
19 май, 17:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Липчев 81578
ok wa ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 17:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Атанас 81668
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 15280
19 май, 17:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 7084