Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 май, 18:31 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa ok tl ok tl tl tl tl tl 0.53 14084
19 май, 18:31 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 10588
19 май, 18:31 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Паолина
ok ok ok wa re ok ok ok ok ok 0.07 23520
19 май, 18:30 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Галин Симеонов
wa wa wa wa wa wa tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1952
19 май, 18:27 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 8216
19 май, 18:27 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.08 15388
19 май, 18:26 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.02 864
19 май, 18:26 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Yasen Alexiev 45460
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 18:25 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Русев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.14 11320
19 май, 18:24 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Yasen Alexiev 45460
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 18:24 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Русев
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.13 7664
19 май, 18:23 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Yasen Alexiev 45460
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 18:22 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok wa wa re re re tl re 0.11 5380
19 май, 18:22 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dobromir Ivanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.13 15752
19 май, 18:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Litov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re ml 0.06 10932
19 май, 18:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.12 35656
19 май, 18:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok tl re re re re re re 0.52 2224
19 май, 18:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Виктор Русев
re re re re re re re re re re 0.0 4
19 май, 18:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok tl re re re re re re 0.52 2220
19 май, 18:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Стела Маринова 81585
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl 0.17 7320
19 май, 18:19 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:19 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Димитър
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 7452
19 май, 18:19 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 1540
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Стоилов
ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 0.52 23448
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
zlatina45365
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.51 63312
19 май, 18:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Yana_81490
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
19 май, 18:17 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.11 14456
19 май, 18:17 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 15708
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 14124
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Ivan Litov
re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok tl re re re re re re 0.51 2224
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok re re re re re re re re re ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.09 15116
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Куклев
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 60144
19 май, 18:16 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Русев
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.22 7608
19 май, 18:15 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Yana_81490
wa wa ok tl ok tl tl tl tl tl 0.55 61808
19 май, 18:13 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Димитър Григоров_81680
ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl 0.12 28728
19 май, 18:12 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Стоилов
ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 0.53 22916
19 май, 18:12 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok ok ok ok re tl tl tl tl tl 0.13 103752
19 май, 18:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2800
19 май, 18:07 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl 0.12 44064
19 май, 18:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl 0.52 14420
19 май, 18:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ралица Добрева 81738
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.04 4968
19 май, 18:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Адриан Григоров 81606
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 63080
19 май, 18:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ралица Добрева 81738
re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Karolina Petrova 81661
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.11 14652
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Dimitar Markovich 81641
ok ok ok ok re ok tl ok tl tl 0.12 7296
19 май, 18:01 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml re re re re re re re re re re re re 0.06 19316
19 май, 18:00 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.08 2796