Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
20 фев., 12:42 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Петър Пенчев 42985
wa wa wa wa wa 0.67 4
20 фев., 12:40 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Цветина Василева 81537
ok ok ok ok ok 0.0 4
20 фев., 12:39 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Петър Пенчев 42985
ok ok ok ok wa 0.0 0
20 фев., 12:39 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Мартин Петров
ok ok ok ok ok 0.0 0
20 фев., 12:37 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Цветина Василева 81537
wa wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:36 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Цветина Василева 81537
wa wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:34 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Мартин Петров
ok ok ok ok ok 0.0 0
20 фев., 12:31 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Мартин Петров
ok wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:30 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Петър Пенчев 42985
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 860
20 фев., 12:29 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Мартин Петров
wa wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:28 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Цветина Василева 81537
ok ok ok ok ok 0.0 0
20 фев., 12:25 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Цветина Василева 81537
wa wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:25 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Цветина Василева 81537
wa wa wa wa wa 0.0 0
20 фев., 12:25 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Петър Пенчев 42985
ok ok ok ok ok 0.0 4
20 фев., 12:24 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Петър Пенчев 42985
ok ok ok ok ok 0.0 4
18 фев., 16:54 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok wa 0.0 4
18 фев., 16:50 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
wa wa wa wa wa 0.0 6632
18 фев., 16:48 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
wa wa wa wa wa 0.0 0
18 фев., 16:44 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce 0.0 0
18 фев., 16:41 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce 0.0 0
18 фев., 16:37 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 16:36 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Александър Димитров 45485
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 16:36 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok wa 0.0 0
18 фев., 16:35 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Александър Димитров 45485
ok ok ok ok wa 0.0 4
18 фев., 16:34 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce 0.0 0
18 фев., 16:21 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Александър Димитров 45485
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 1316
18 фев., 16:13 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 5400
18 фев., 16:10 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Александър Димитров 45485
ml ml ml ml wa 0.64 14480
18 фев., 16:04 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Александър Димитров 45485
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.13 2652
18 фев., 16:03 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Todor Todorov 45428
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 6584
18 фев., 15:59 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Александър Димитров 45485
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 2128
18 фев., 15:54 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 15:52 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Александър Димитров 45485
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 15:52 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 15:51 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Todor Todorov 45428
wa wa wa wa wa 0.0 4
18 фев., 15:50 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Todor Todorov 45428
ce ce ce ce ce 0.0 0
18 фев., 15:48 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Todor Todorov 45428
wa wa wa wa wa 0.0 0
18 фев., 15:40 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Александър Димитров 45485
ok ok ok ok ok 0.0 0
18 фев., 15:39 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Александър Димитров 45485
wa wa wa wa wa 0.0 0
18 фев., 00:39 2012 Тема 1 - Домашно Странно обхождане
Level 1
Lachezar
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 фев., 16:35 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Ива Караджова 81773
ok ok ok ok wa 0.0 0
17 фев., 16:35 2013 Упражнение 1 - Система Умножение на матрици
Level 1
Georgi Shavov 81778
ok ok ok ok ok 0.0 4
17 фев., 16:30 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 1628
17 фев., 16:29 2013 Упражнение 1 - Система Събиране
Level 1
Dimitar
ok ok ok ok ok 0.0 0
17 фев., 16:28 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Ирина Куртева 81831
ok ok ok ok ok 0.0 0
17 фев., 16:28 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Тома Георгиев Томов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 6656
17 фев., 16:27 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Тома Георгиев Томов
wa wa wa wa wa 0.09 1436
17 фев., 16:27 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Ирина Куртева 81831
wa wa wa wa wa 0.0 0
17 фев., 16:27 2013 Упражнение 1 - Система Hello world
Level 1
Dimitar
ok ok ok ok ok 0.0 0
17 фев., 16:26 2013 Упражнение 1 - Система Обратно коренуване
Level 1
Petko Kamenov
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 1148