Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 май, 19:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Николай Асенов 81626
re re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 19:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml tl tl ml tl ml ml ml ml tl tl 0.09 14564
19 май, 19:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Антонина Ускова (81662)
wa tl ok tl ok tl tl tl tl tl 0.52 15864
19 май, 19:50 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.09 4748
19 май, 19:49 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Karolina Petrova 81661
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.52 27624
19 май, 19:47 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Куклев
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.51 61128
19 май, 19:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 3136
19 май, 19:46 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2796
19 май, 19:45 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Petar Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.15 13228
19 май, 19:44 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Паолина
ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.09 23520
19 май, 19:43 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re re re 0.22 1752
19 май, 19:42 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Никола Кралев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.11 6724
19 май, 19:40 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok wa wa re re re re re 0.1 5376
19 май, 19:36 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dobromir Ivanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 2944
19 май, 19:35 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl 0.17 10484
19 май, 19:35 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.13 11876
19 май, 19:34 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Липчев 81578
ok wa ok ok ok wa wa ok wa wa ok wa ok ok re re re re re re re re re re re re 0.05 5904
19 май, 19:33 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Димитър
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.1 6732
19 май, 19:33 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Boris Angelov
ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl 0.12 44892
19 май, 19:32 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok wa wa tl tl 0.11 9524
19 май, 19:32 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Паолина
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.52 13420
19 май, 19:32 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Куклев
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 58968
19 май, 19:31 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re 0.05 4968
19 май, 19:29 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Куклев
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 60204
19 май, 19:28 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Виктор Липчев 81578
ok wa ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 1420
19 май, 19:27 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Dobromir Ivanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 2948
19 май, 19:25 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Valentin Stoyanov
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.07 13132
19 май, 19:25 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Yana_81490
wa wa wa tl wa tl re tl tl tl 0.6 56500
19 май, 19:24 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.16 11352
19 май, 19:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Yana_81490
ok ok wa ok ok wa wa ok wa wa ok wa ok wa re re re re re re re re re re re re 0.02 6724
19 май, 19:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Yana_81490
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 15184
19 май, 19:21 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.08 9148
19 май, 19:20 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.13 5564
19 май, 19:19 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Паолина
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 4644
19 май, 19:18 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Георги Стоилов
ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 0.52 23448
19 май, 19:15 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Виктор Липчев 81578
wa re re re re re re re re re 0.0 0
19 май, 19:14 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Ралица Добрева 81738
ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl 0.17 9436
19 май, 19:14 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Никола Кралев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re re re re re re re ml 0.18 15180
19 май, 19:13 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok wa wa wa re wa tl ok tl tl 0.12 6232
19 май, 19:13 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Valentin Stoyanov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 19:12 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.12 15008
19 май, 19:11 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Хипертелепортер
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok wa wa wa wa wa tl 0.16 7316
19 май, 19:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Адриан Григоров 81606
wa tl tl ml ml ml ml ml ml ml 0.52 56976
19 май, 19:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Никола Кралев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl re re re re re re re re re re re ml 0.24 15048
19 май, 19:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Георги Куклев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re ml 0.09 4972
19 май, 19:10 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Portals
Level 1
Kristiyan Georgiev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 19:08 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Level 1
Борислав Владов 45340
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 19:05 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.08 13852
19 май, 19:04 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Стефан Чолаков
ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok re re re re re re re re re re re ml 0.17 11512
19 май, 19:03 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Шарени Топчета
Level 1
Георги Стоилов
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.09 9784