Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
16 юни, 18:15 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.26 59028
16 юни, 18:12 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.31 6720
16 юни, 18:09 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.38 6116
16 юни, 18:01 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.34 5712
16 юни, 17:45 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ml tl tl 1.95 63636
16 юни, 17:34 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ml tl tl 1.93 62680
16 юни, 17:30 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.68 62920
16 юни, 17:10 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.01 60496
16 юни, 17:09 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 2.09 59312
16 юни, 17:07 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 2.17 59164
16 юни, 17:06 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 2.03 41228
16 юни, 16:56 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 2.18 57056
16 юни, 16:51 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 2.05 59352
16 юни, 16:47 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.22 62912
16 юни, 16:36 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.01 62056
16 юни, 16:32 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.03 57072
16 юни, 16:23 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 2.01 61600
16 юни, 16:18 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 2.01 62360
16 юни, 16:07 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re 0.0 0
16 юни, 16:04 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re 0.0 0
16 юни, 15:22 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 6664
16 юни, 15:21 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 4
16 юни, 15:21 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
16 юни, 15:13 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Ивайлов Начев
wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 4
16 юни, 15:01 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Kristiyan Georgiev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 5620
16 юни, 14:36 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
16 юни, 14:24 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
16 юни, 14:17 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok wa ok re wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re wa wa wa 0.0 0
16 юни, 14:11 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok wa ok re wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re wa wa wa 0.0 6512
16 юни, 13:17 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Ивайлов Начев
wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
16 юни, 13:12 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Ивайлов Начев
wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re re re re re 0.03 1716
16 юни, 11:58 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Petar Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 6516
16 юни, 11:57 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Атанас 81668
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 6664
16 юни, 11:52 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 6664
16 юни, 10:57 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.18 5900
16 юни, 10:53 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.18 6496
16 юни, 10:48 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.18 6748
16 юни, 10:48 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 юни, 23:00 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok wa wa ok ok wa ml ml tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ml tl ml 0.15 8220
15 юни, 21:59 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.53 5204
15 юни, 18:43 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Николай Ивайлов Начев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.95 5684
15 юни, 16:39 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok wa wa ok ok wa ml ml tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.17 8084
15 юни, 15:48 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.38 7344
15 юни, 15:45 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Yana_81490
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.34 5232
15 юни, 14:07 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Yana_81490
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.98 5680
15 юни, 13:35 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Ваканция
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6536
15 юни, 13:34 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия
Level 1
Antonio Mindov 45454
wa wa wa re wa wa re wa wa wa re re re 0.0 4
15 юни, 01:22 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ml tl ml ml ml tl tl tl tl tl tl 0.12 9248
15 юни, 01:21 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 юни, 01:18 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Димитър
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ml 0.24 9764