Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
18 юни, 16:55 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 8936
18 юни, 16:49 2012 - Контролно 1 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 9196
18 юни, 16:49 2012 - Контролно 1 Act
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 2336
18 юни, 16:47 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.17 7528
18 юни, 16:47 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok re re re 0.16 6644
18 юни, 16:46 2012 - Контролно 1 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok re re re 0.16 6296
18 юни, 16:20 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.16 8040
18 юни, 16:10 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 5288
18 юни, 16:09 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.1 1852
18 юни, 16:08 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re 0.1 1804
18 юни, 15:58 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re 0.09 1460
18 юни, 15:56 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.29 5196
18 юни, 15:52 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.27 5200
18 юни, 15:51 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok 0.21 7388
18 юни, 15:49 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.09 6576
18 юни, 15:47 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
18 юни, 15:39 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.38 7188
17 юни, 21:43 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.2 7012
17 юни, 21:37 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.2 8696
17 юни, 21:32 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.19 8772
16 юни, 23:01 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok tl ok ok tl ok ok tl tl tl tl 0.32 47896
16 юни, 22:15 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.56 55128
16 юни, 22:12 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.5 55128
16 юни, 22:10 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.56 55128
16 юни, 22:06 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.61 55128
16 юни, 20:49 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.99 63488
16 юни, 20:46 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.82 63284
16 юни, 20:20 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok re re re 1.63 57212
16 юни, 20:16 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re tl tl re re 1.89 63220
16 юни, 20:14 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re 1.23 63248
16 юни, 20:09 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.76 63216
16 юни, 20:04 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.02 61144
16 юни, 19:31 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl ml ml ml ml ml ml 2.01 62660
16 юни, 19:30 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 4
16 юни, 19:27 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok tl re re 2.03 62104
16 юни, 19:06 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Theodora Peycheva 81627
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.91 54456
16 юни, 18:57 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Theodora Peycheva 81627
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml re ml ml re ml 0.24 59140
16 юни, 18:53 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml 1.84 61716
16 юни, 18:51 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Theodora Peycheva 81627
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re wa wa wa wa 0.64 61536
16 юни, 18:46 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Mihael Hristov - 45455
ok ok wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 4
16 юни, 18:44 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Theodora Peycheva 81627
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re wa wa wa wa 0.07 48384
16 юни, 18:40 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.02 58516
16 юни, 18:40 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Theodora Peycheva 81627
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.26 61464
16 юни, 18:30 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok tl tl 2.02 59568
16 юни, 18:26 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ml tl tl 2.0 64528
16 юни, 18:25 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 6900
16 юни, 18:23 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
16 юни, 18:22 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa tl ml tl tl ml ml 2.02 61384
16 юни, 18:20 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Георги Куклев
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 6684
16 юни, 18:17 Бонус домашна работа №2 - 2018/2019 летен семестър Castle
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.26 61140