Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
21 апр., 22:44 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa ok wa wa tl tl tl tl tl 0.824 2332
21 апр., 22:42 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 1460
21 апр., 22:22 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.48 6432
21 апр., 22:19 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 804
21 апр., 22:17 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.3 6332
21 апр., 22:17 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.656 936
21 апр., 22:03 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.456 11872
21 апр., 22:02 2013 Упражнение 8 - МПД Драсканица
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 13120
21 апр., 21:58 2013 Упражнение 8 - МПД Драсканица
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.476 8616
21 апр., 21:56 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.468 11872
21 апр., 21:55 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 16384
21 апр., 21:55 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 апр., 21:44 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.864 12148
21 апр., 21:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.068 2332
21 апр., 21:34 2012 Тема 8 - Домашно Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 1.012 12116
21 апр., 20:30 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.996 11052
21 апр., 20:28 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.996 11052
21 апр., 20:25 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.996 11052
21 апр., 19:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44842
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.0 5892
21 апр., 19:41 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 13120
21 апр., 19:37 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re 0.06 13120
21 апр., 19:31 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re 0.06 13120
21 апр., 19:31 2012 Тема 8 - Упражнение Драсканица
Пламен Димитров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 апр., 18:52 Контролно 2 - 2012 Hyperteleport
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 5436
21 апр., 18:47 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44842
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.012 3644
21 апр., 18:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa re wa wa wa 0.224 16276
21 апр., 18:05 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.096 10180
21 апр., 18:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa re wa wa wa 0.224 16276
21 апр., 17:50 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44842
wa wa re re re re re re re re 0.532 16380
21 апр., 17:06 2012 Тема 7 - Домашно Екскурзия
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.064 2012
21 апр., 13:29 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Васил Тодоров
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 4196
21 апр., 13:28 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Васил Тодоров
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 4196
21 апр., 12:49 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa re re re re re re re re 0.216 16320
21 апр., 12:46 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa tl re re re re re re 0.8 16320
21 апр., 12:21 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa tl tl tl tl tl 1.0 3384
21 апр., 12:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 0.304 3520
21 апр., 12:05 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 3224
21 апр., 11:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 0.304 3520
21 апр., 11:21 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa re re re re re re re 0.096 16320
21 апр., 11:20 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 апр., 10:50 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok wa wa wa tl tl tl tl 0.94 2592
21 апр., 10:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.808 2592
21 апр., 10:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.808 2592
21 апр., 10:36 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 апр., 10:15 2012 Тема 7 - Домашно Екскурзия
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 1156
21 апр., 10:05 2012 Тема 7 - Домашно Екскурзия
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1412
21 апр., 09:49 2012 Тема 7 - Домашно Екскурзия
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.132 1668
21 апр., 02:04 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.016 1812
21 апр., 02:03 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.016 1812
21 апр., 01:59 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.016 1816