Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 юни, 21:54 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 5232
19 юни, 21:51 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok ok tl ok ok ok ok ok ok 0.22 6560
19 юни, 21:48 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.32 3912
19 юни, 21:44 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 юни, 21:38 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.36 4972
19 юни, 21:37 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.27 4180
19 юни, 21:34 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Ангел Цанков 45463
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.37 4956
19 юни, 13:01 Контролна работа №2.1 Olympiad
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 3124
19 юни, 13:01 Контролна работа №2.1 Olympiad
Level 1
Николай Данаилов 81621
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 юни, 12:59 Контролна работа №2.1 Olympiad
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.12 3176
19 юни, 12:58 Контролна работа №2.1 Думо-пътища
Level 1
Николай Данаилов 81621
re re re re re re re re re re re 0.0 0
19 юни, 12:57 Контролна работа №2.1 Olympiad
Level 1
Николай Данаилов 81621
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 юни, 12:57 Контролна работа №2.1 Olympiad
Level 1
Николай Данаилов 81621
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 юни, 10:52 Контролно 3 2013/2014 Пътуване
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok wa wa ok tl tl ok ok tl tl tl tl wa wa tl 0.22 5288
19 юни, 10:18 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6712
19 юни, 10:12 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
19 юни, 09:35 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
19 юни, 09:25 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1420
18 юни, 17:21 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.25 7392
18 юни, 17:21 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Лодки
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 4552
18 юни, 17:19 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.17 7928
18 юни, 17:16 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.25 7832
18 юни, 17:14 Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър Lovers
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2504
18 юни, 17:14 2015 ДАА Тренировка 2 C.Lovers
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2508
18 юни, 17:13 Подготовка за контролно 2 - зима 2018/2019 Bonus: Lovers
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2244
18 юни, 17:06 2015 ДАА Тренировка 2 D.Fuel
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa tl tl tl re tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1800
18 юни, 17:06 2015 ДАА Тренировка 2 А.Casino
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa tl tl wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.23 1800
18 юни, 17:05 Домашна работа 5 - 2018/2019 зимен семестър Fuel
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa tl tl tl re tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1800
18 юни, 17:03 2012 Упражнение - Динамични Max_subsequence
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 5228
18 юни, 17:00 2016 (летен) Домашно 8 Pairs
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
18 юни, 17:00 2014 Контролно 2 Pairs
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
18 юни, 16:57 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.42 5408
18 юни, 16:55 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 8936
18 юни, 16:49 2012 - Контролно 1 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 9196
18 юни, 16:49 2012 - Контролно 1 Act
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 2336
18 юни, 16:47 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.17 7528
18 юни, 16:47 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok re re re 0.16 6644
18 юни, 16:46 2012 - Контролно 1 Elliot
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok re re re 0.16 6296
18 юни, 16:20 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.16 8040
18 юни, 16:10 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 5288
18 юни, 16:09 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.1 1852
18 юни, 16:08 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re 0.1 1804
18 юни, 15:58 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re 0.09 1460
18 юни, 15:56 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.29 5196
18 юни, 15:52 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Антонина Ускова (81662)
ok ok ok wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.27 5200
18 юни, 15:51 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok 0.21 7388
18 юни, 15:49 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.09 6576
18 юни, 15:47 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
18 юни, 15:39 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.38 7188
17 юни, 21:43 Домашна работа 5 - 2018/2019 летен семестър Escape
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.2 7012