Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
05 юни, 15:57 2012 - Контролно 1 Act
44842
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 1896
05 юни, 15:56 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok re re re re re re re ok wa 0.0 0
05 юни, 15:54 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok re re re re re re re ok wa 0.0 0
05 юни, 15:52 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.14 120572
05 юни, 15:49 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl wa wa 1.67 128012
05 юни, 15:45 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl wa wa 1.02 50324
05 юни, 15:30 2012 - Контролно 1 Act
Пламен Димитров™ 44927
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 4
05 юни, 15:29 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl wa wa 1.02 50316
05 юни, 15:28 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl wa wa 1.02 50320
05 юни, 14:13 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
wa tl ml ml ml ml ml ml wa wa 1.02 128524
05 юни, 14:10 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.45 128864
05 юни, 13:48 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 50312
05 юни, 13:42 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
re tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 50320
05 юни, 13:41 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 45276
05 юни, 13:35 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
wa tl ml ml ml ml ml ml wa wa 1.04 128716
05 юни, 13:24 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
re tl ml tl tl tl tl tl ok wa 2.0 122364
05 юни, 13:22 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.46 126336
05 юни, 13:16 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.31 124736
05 юни, 13:03 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.37 127692
05 юни, 13:00 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.39 128212
05 юни, 13:00 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.47 130040
05 юни, 12:20 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.43 126204
05 юни, 12:08 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.38 128524
04 юни, 17:10 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 111772
04 юни, 17:04 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 92624
04 юни, 17:01 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 91564
04 юни, 16:53 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 111248
04 юни, 16:51 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 116840
04 юни, 16:44 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 112300
04 юни, 16:42 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 110976
04 юни, 16:32 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.03 114724
04 юни, 16:28 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 91300
04 юни, 16:22 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 91832
04 юни, 16:15 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 91828
04 юни, 16:09 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.02 91212
04 юни, 15:24 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl ml tl ok wa 1.33 120204
04 юни, 15:12 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl ml tl ok wa 2.26 121792
04 юни, 15:07 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl tl tl ok wa 1.24 117840
04 юни, 14:58 2012 - Контролно 1 Scheduling
Пламен Димитров™ 44927
ok tl tl tl tl tl ml tl ok wa 1.91 118628
04 юни, 14:12 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
wa ml ml ml ml ml ml ml ok wa 0.4 129260
04 юни, 14:02 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
wa tl ml ml ml ml ml ml ok wa 1.01 127400
04 юни, 14:01 2012 - Контролно 1 Scheduling
44842
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 юни, 10:01 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.13 1544
03 юни, 17:22 Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 Secret
44842
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.31 3660
03 юни, 17:16 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 1016
03 юни, 17:04 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 12868
03 юни, 16:44 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 15680
03 юни, 16:34 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok 0.22 1544
03 юни, 16:27 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok wa wa wa wa wa wa ok ok 0.15 1344
03 юни, 15:52 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok 0.22 1280