Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
17 апр., 21:56 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 21:55 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 21:53 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.732 3444
17 апр., 21:50 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.732 3444
17 апр., 21:46 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 17:57 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa re ok wa ok re wa wa re wa re re ok ok wa ok 0.068 16360
17 апр., 17:20 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.764 4228
17 апр., 16:54 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.016 2248
17 апр., 15:45 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.124 2096
17 апр., 15:35 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.132 2136
17 апр., 15:03 Контролно 1 2013 Беда
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.132 16964
17 апр., 14:24 2012 - Контролно 1 Another Game
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 5208
17 апр., 13:43 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ml ml ml ml ml ml ml ml ml tl tl ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 1.0 16384
17 апр., 13:35 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.0 3680
17 апр., 13:19 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.0 3680
17 апр., 13:09 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl wa 1.0 3484
17 апр., 13:03 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.072 3484
17 апр., 12:47 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ok 0.044 16384
17 апр., 12:20 2013-2014 Тема 2 - Домашно Tasks
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1276
17 апр., 12:16 2013-2014 Тема 2 - Домашно Tasks
80866 Стефан Василев
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 4096
17 апр., 12:11 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1196
17 апр., 11:55 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.04 3484
17 апр., 11:53 2012 Тема 4 - Домашно Крави
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1196
17 апр., 11:33 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.492 12984
17 апр., 02:01 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa wa wa wa wa wa wa tl tl wa wa tl wa wa wa wa wa tl ok 0.98 2952
17 апр., 00:58 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 апр., 00:55 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml wa ml ml ml ml ml ml ml ok 0.0 16384
17 апр., 00:41 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.612 3792
17 апр., 00:13 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 4856
16 апр., 23:53 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ml ml ml ml ml tl 1.0 16384
16 апр., 23:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 4860
16 апр., 22:42 2012 - Контролно 1 Act
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.936 9076
16 апр., 22:41 2012 - Контролно 1 Act
80866 Стефан Василев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.532 9072
16 апр., 22:39 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.944 9076
16 апр., 22:10 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80866 Стефан Василев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.932 9072
16 апр., 22:01 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 800
16 апр., 21:57 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:56 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:49 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:07 2013 Контролно 1 Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 3756
16 апр., 21:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3756
16 апр., 21:02 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 3756
16 апр., 21:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.088 3828
16 апр., 21:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
16 апр., 20:58 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.096 3828
16 апр., 20:57 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.088 3828
16 апр., 17:16 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 17:15 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 17:14 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 16:39 Контролно 1 от миналата година lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060