Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
16 апр., 17:14 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 16:39 Контролно 1 от миналата година lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060
16 апр., 16:36 2012 Тема 5 - Домашно Islands
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.816 4180
16 апр., 16:34 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3384
16 апр., 16:34 2012 Тема 6 - Упражнение Lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Ябълки
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 2252
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Диаметър
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1288
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 10104
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Long
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.164 6544
16 апр., 16:32 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1272
16 апр., 16:28 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:28 2014 Контролно 1 Слалом
44847_Syuleyman
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 1272
16 апр., 16:21 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:19 2014 Контролно 1 Слалом
44847_Syuleyman
wa wa wa ml wa wa wa wa wa wa 0.004 16384
16 апр., 16:04 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:01 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 15:57 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 15:55 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
wa 0.0 796
16 апр., 15:53 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.016 16384
16 апр., 14:10 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ml ml tl tl tl tl 0.988 16384
16 апр., 14:05 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™ 44927
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
16 апр., 13:57 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 4712
16 апр., 13:57 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1660
16 апр., 13:55 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Бързо сортиране
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 1664
16 апр., 13:50 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.316 1196
16 апр., 13:49 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки PermSwap
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.932 16900
16 апр., 13:46 2012 Тема 3 - Домашно PermSwap
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.932 16900
16 апр., 13:44 2012 Тема 3 - Домашно PermSwap
80866 Стефан Василев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.896 16900
16 апр., 13:14 2012 Тема 3 - Упражнение drinking game
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.32 1196
16 апр., 12:49 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 1664
16 апр., 12:48 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 1664
16 апр., 12:45 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 1664
16 апр., 12:45 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 1664
16 апр., 12:43 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 1188
16 апр., 12:37 2012 Тема 2 - Домашно Шоколади
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 1276
16 апр., 12:37 2012 Тема 2 - Упражнение CERN
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 1540
16 апр., 12:36 2012 Тема 2 - Упражнение Дроби
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.012 1272
16 апр., 11:20 2013 Упражнение 6 - Графи Rings
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3384
16 апр., 10:25 2014 Контролно 1 Слалом
80557 Даниел Кръстев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 832
16 апр., 10:25 2014 Контролно 1 Тенис
80557 Даниел Кръстев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 832
16 апр., 10:18 2014 Контролно 1 Слалом
80557 Даниел Кръстев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 832
16 апр., 09:54 2013 Контролно 1 Coaching Sort
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.276 10964
16 апр., 09:53 2013 Контролно 1 Coaching Sort
80866 Стефан Василев
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
16 апр., 09:52 2013 Контролно 1 Coaching Sort
80866 Стефан Василев
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.004 16384
16 апр., 09:35 2014 Контролно 1 Игра
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1272
16 апр., 09:32 2014 Контролно 1 Игра
80866 Стефан Василев
ok ok ok wa ok wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok 0.004 1272
16 апр., 09:24 2014 Контролно 1 Игра
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1272
15 апр., 23:17 2014 Контролно 1 Игра
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 1284
15 апр., 23:10 2014 Контролно 1 Игра
80924_Kristian_Shishoev
wa wa ok ok wa ok ok ok wa wa ok ok wa ok ok wa ok wa ok ok ok wa wa ok ok wa wa wa wa 0.004 1284
15 апр., 19:25 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ml ml tl tl tl tl 1.0 16384