Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
21 апр., 01:29 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.016 1812
21 апр., 01:15 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok re re re re re re re re re re re re 0.036 16376
21 апр., 01:15 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re wa re re re re re wa wa 0.024 16356
21 апр., 01:08 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re 0.004 1412
21 апр., 01:06 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re 0.008 1552
21 апр., 01:04 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok re re re re re re re re re re re re 0.036 16376
21 апр., 00:57 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
80924_Kristian_Shishoev
ok re re re re re re re re re re re re 0.036 16376
20 апр., 22:45 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa re re re 0.916 16360
20 апр., 18:46 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 3. Максимален резултат
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1276
20 апр., 18:45 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 3. Максимален резултат
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 13592
20 апр., 18:24 Контролно 2 2013/2014 Закъснение
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.016 1792
19 апр., 16:26 2013 Упражнение 4 - Разделяй и владей Тръби
80866 Стефан Василев
ok 0.008 800
19 апр., 16:26 2013 Упражнение 4 - Разделяй и владей Алкохолици
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1580
19 апр., 16:25 2012 Тема 4 - Упражнение Алкохолици
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1580
19 апр., 16:23 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ok 0.008 800
19 апр., 16:22 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ok 0.008 800
19 апр., 16:21 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
wa 0.008 800
19 апр., 16:17 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ok 0.008 800
19 апр., 16:10 2012 - Контролно 1 Act
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.524 11852
19 апр., 16:09 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.52 11852
19 апр., 15:48 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:47 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:46 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:44 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:38 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.524 11852
19 апр., 15:36 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.528 11852
19 апр., 15:36 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.528 11852
19 апр., 14:32 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:31 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11852
19 апр., 14:30 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:28 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:21 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 14:20 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 14:17 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 13:26 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.536 13792
19 апр., 11:14 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.028 2956
19 апр., 10:37 Контролно 3 2013/2014 Пътуване
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 4672
19 апр., 00:16 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44899 Alexander Despotov
ok ok wa wa wa wa tl tl tl tl 0.98 4628
18 апр., 21:58 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™ 44927
wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.056 16384
18 апр., 21:54 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™ 44927
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
18 апр., 13:44 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa wa wa wa wa tl tl tl ml 0.996 16384
18 апр., 13:38 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa wa wa wa wa tl tl tl ml 1.0 16384
18 апр., 13:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.968 5176
18 апр., 12:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.504 13792
18 апр., 12:24 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2164
18 апр., 11:29 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 29480
18 апр., 10:20 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 4704
18 апр., 01:34 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.004 8324
18 апр., 01:26 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 0.12 13792
18 апр., 00:58 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444