Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
11 апр., 20:56 Обхождания в графи Рицари
Gergana Angelova 7MI0800133
wa re wa wa wa wa wa wa wa wa 0.2 17052
11 апр., 19:51 Обхождания в графи Рицари
Gergana Angelova 7MI0800133
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.61 62768
11 апр., 14:34 Контролно 1 - лято 2018/2019 Спасителят на плажа
Galya Dodova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
11 апр., 14:34 Контролно 1 - зима 2022/2023 Спасителят на плажа
Galya Dodova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
11 апр., 14:31 Контролно 1.2 - зима 2022/2023 Спасителят на плажа
Galya Dodova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
11 апр., 14:24 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ml re re re re tl re re 0.3 9096
11 апр., 14:23 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 14:22 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok re re re re re re re re 0.21 9120
11 апр., 14:21 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4080
11 апр., 14:19 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 14:16 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok re re re re re re re 0.09 5136
11 апр., 14:11 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
wa wa wa tl re re re re re re 0.41 6188
11 апр., 14:07 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok tl re re re re re re 0.32 6980
11 апр., 13:57 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
11 апр., 13:39 Контролнo 2 - лято 2018/2019 Дискотеки
Kapitan Salam
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.27 13368
11 апр., 13:24 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки Drinking game
Galya Dodova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.33 1744
11 апр., 13:23 2012 Тема 3 - Упражнение drinking game
Galya Dodova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.32 1744
11 апр., 13:19 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.31 1744
11 апр., 13:11 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok wa re re re re re re re 0.11 5136
11 апр., 13:05 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok tl tl tl tl ml tl tl 0.36 13872
11 апр., 13:05 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
11 апр., 13:04 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok wa re re re re re re re 0.11 5136
11 апр., 13:00 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok ok ml tl ml ml tl ml tl 0.34 12564
11 апр., 12:50 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok ok tl tl ml ml tl tl ml 0.33 13976
11 апр., 12:48 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok wa re re re re re re re 0.12 5136
11 апр., 12:46 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok wa re re re re re re re 0.17 5136
11 апр., 12:44 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 12:43 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok re re re re re re re re 0.01 1440
11 апр., 12:41 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok ok tl tl ml tl tl tl tl 0.42 13960
11 апр., 12:37 Контролно 1.1 - зима 2018/2019 Coaching Sort
Galya Dodova
ok ok ok tl ml ml ml tl ml tl 0.32 14400
11 апр., 12:35 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok tl tl tl ml tl tl ml 0.38 13036
11 апр., 12:33 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re tl tl tl ml tl ml ml tl 0.4 12012
11 апр., 12:28 Обхождания в графи Рицари
Kristian Todorov
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.05 61132
11 апр., 12:23 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok tl re re re re re re re 0.32 5132
11 апр., 12:22 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 12:19 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 4
11 апр., 12:17 Обхождания в графи Рицари
Kristian Todorov
ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.95 60912
11 апр., 12:15 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
wa wa re re re re re re re re 0.06 2228
11 апр., 12:15 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
11 апр., 12:13 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 12:09 Обхождания в графи Рицари
Kristian Todorov
ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.9 61548
11 апр., 12:09 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 12:05 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok wa re re re re re re re 0.24 5132
11 апр., 12:03 Обхождания в графи Рицари
Kristian Todorov
ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml 0.61 61144
11 апр., 12:01 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok tl re re re re re re 0.4 7108
11 апр., 11:58 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
wa tl re re re re re re re re 0.24 3284
11 апр., 11:57 Задачи за бързи сортировки Drinking game
Galya Dodova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
11 апр., 11:46 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
ok ok ok tl tl ml tl tl tl tl 0.61 11068
11 апр., 11:43 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 0
11 апр., 11:28 Задачи за бързи сортировки Coaching sort
Galya Dodova
re re re re re re re re re re 0.0 4