Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
22 апр., 22:44 2012 - Контролно 1 Act
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.768 9072
22 апр., 21:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 3752
22 апр., 20:51 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 3752
22 апр., 20:47 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров
ok ok wa wa wa wa wa wa wa tl 0.088 3752
22 апр., 20:43 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.124 3828
22 апр., 20:42 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 0.144 3832
22 апр., 20:41 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 0.144 3832
22 апр., 14:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80893 Владимир Начев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.868 2248
22 апр., 13:39 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 2648
22 апр., 13:36 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 2648
22 апр., 13:35 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 2648
22 апр., 13:31 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 2648
22 апр., 13:28 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3624
22 апр., 13:24 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3756
22 апр., 13:15 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3756
22 апр., 13:08 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.076 2780
22 апр., 12:56 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 2648
22 апр., 12:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80893 Владимир Начев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2248
22 апр., 12:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80893 Владимир Начев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.052 2248
22 апр., 12:26 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80893 Владимир Начев
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.052 2248
22 апр., 11:56 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 1.992 11044
22 апр., 11:14 2014 Теми 5-6 Домашно Act
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 1.992 11052
22 апр., 01:42 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.068 2648
22 апр., 01:41 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.068 2648
22 апр., 01:32 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 2648
22 апр., 01:25 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 2648
22 апр., 01:15 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 2648
22 апр., 01:15 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 2648
22 апр., 01:12 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.076 2648
22 апр., 00:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.076 2648
22 апр., 00:45 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 10648
22 апр., 00:31 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok wa re re re re re re re 0.228 16380
22 апр., 00:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok wa re re re re re re re 0.232 16380
22 апр., 00:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 апр., 00:15 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok wa re re re re re re re 0.216 16380
22 апр., 00:05 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.064 10648
22 апр., 00:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok wa re re re re re re re 0.216 16372
21 апр., 23:59 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.064 10648
21 апр., 23:53 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl tl tl tl 0.864 10912
21 апр., 23:11 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.672 2332
21 апр., 23:05 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa ok wa wa tl tl tl tl tl 0.776 2332
21 апр., 23:01 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa ok wa wa tl tl tl tl tl 0.784 2332
21 апр., 22:51 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.992 1640
21 апр., 22:49 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa ok wa wa tl tl tl tl tl 0.66 2332
21 апр., 22:48 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 1460
21 апр., 22:44 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44877_Илиян Кафеджиев
ok wa ok wa wa tl tl tl tl tl 0.824 2332
21 апр., 22:42 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 1460
21 апр., 22:22 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.48 6432
21 апр., 22:19 Контролно 2 2013/2014 Поддръжка
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 804
21 апр., 22:17 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Пламен Димитров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.3 6332