Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
17 апр., 13:03 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.072 3484
17 апр., 12:47 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ok 0.044 16384
17 апр., 12:20 2013-2014 Тема 2 - Домашно Tasks
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1276
17 апр., 12:16 2013-2014 Тема 2 - Домашно Tasks
80866 Стефан Василев
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 4096
17 апр., 12:11 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1196
17 апр., 11:55 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.04 3484
17 апр., 11:53 2012 Тема 4 - Домашно Крави
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1196
17 апр., 11:33 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.492 12984
17 апр., 02:01 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa wa wa wa wa wa wa tl tl wa wa tl wa wa wa wa wa tl ok 0.98 2952
17 апр., 00:58 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 апр., 00:55 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml wa ml ml ml ml ml ml ml ok 0.0 16384
17 апр., 00:41 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.612 3792
17 апр., 00:13 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 4856
16 апр., 23:53 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ml ml ml ml ml tl 1.0 16384
16 апр., 23:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.0 4860
16 апр., 22:42 2012 - Контролно 1 Act
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.936 9076
16 апр., 22:41 2012 - Контролно 1 Act
80866 Стефан Василев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.532 9072
16 апр., 22:39 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.944 9076
16 апр., 22:10 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80866 Стефан Василев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.932 9072
16 апр., 22:01 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 800
16 апр., 21:57 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:56 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:49 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Даниел Шаприн
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 800
16 апр., 21:07 2013 Контролно 1 Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 3756
16 апр., 21:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3756
16 апр., 21:02 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 3756
16 апр., 21:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.088 3828
16 апр., 21:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
16 апр., 20:58 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.096 3828
16 апр., 20:57 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.088 3828
16 апр., 17:16 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 17:15 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 17:14 Контролно 1 от миналата година fib
80866 Стефан Василев
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.0 800
16 апр., 16:39 Контролно 1 от миналата година lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060
16 апр., 16:36 2012 Тема 5 - Домашно Islands
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.816 4180
16 апр., 16:34 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3384
16 апр., 16:34 2012 Тема 6 - Упражнение Lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Ябълки
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 2252
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Диаметър
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1288
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 10104
16 апр., 16:33 2012 Тема 5 - Упражнение Long
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.164 6544
16 апр., 16:32 2012 Тема 5 - Упражнение Школа
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1272
16 апр., 16:28 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:28 2014 Контролно 1 Слалом
44847_Syuleyman
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 1272
16 апр., 16:21 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:19 2014 Контролно 1 Слалом
44847_Syuleyman
wa wa wa ml wa wa wa wa wa wa 0.004 16384
16 апр., 16:04 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 16:01 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 15:57 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
16 апр., 15:55 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
wa 0.0 796