Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 апр., 16:10 2012 - Контролно 1 Act
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.524 11852
19 апр., 16:09 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.52 11852
19 апр., 15:48 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:47 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:46 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:44 2012 Тема 4 - Упражнение Тръби
80866 Стефан Василев
ml 0.0 16384
19 апр., 15:38 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.524 11852
19 апр., 15:36 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.528 11852
19 апр., 15:36 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.528 11852
19 апр., 14:32 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:31 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11852
19 апр., 14:30 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:28 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.52 11848
19 апр., 14:21 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 14:20 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 14:17 2014 Теми 5-6 Домашно Act
44877_Илиян Кафеджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 апр., 13:26 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.536 13792
19 апр., 11:14 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.028 2956
19 апр., 10:37 Контролно 3 2013/2014 Пътуване
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 4672
19 апр., 00:16 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
44899 Alexander Despotov
ok ok wa wa wa wa tl tl tl tl 0.98 4628
18 апр., 21:58 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™
wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.056 16384
18 апр., 21:54 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
18 апр., 13:44 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa wa wa wa wa tl tl tl ml 0.996 16384
18 апр., 13:38 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa wa wa wa wa tl tl tl ml 1.0 16384
18 апр., 13:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
80870 Виктор Кадийски
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.968 5176
18 апр., 12:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.504 13792
18 апр., 12:24 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2164
18 апр., 11:29 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 29480
18 апр., 10:20 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Николина Ефтимова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 4704
18 апр., 01:34 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.004 8324
18 апр., 01:26 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Stefan Fotev
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 0.12 13792
18 апр., 00:58 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
18 апр., 00:58 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ml ml tl tl tl tl 0.992 16384
18 апр., 00:57 2013 Контролно 1 Разтваряне
Пламен Димитров™
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 апр., 21:56 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 21:55 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 21:53 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.732 3444
17 апр., 21:50 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.732 3444
17 апр., 21:46 2014 Теми 5-6 Домашно Act
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.728 3444
17 апр., 17:57 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa re ok wa ok re wa wa re wa re re ok ok wa ok 0.068 16360
17 апр., 17:20 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.764 4228
17 апр., 16:54 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.016 2248
17 апр., 15:45 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.124 2096
17 апр., 15:35 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating
80924_Kristian_Shishoev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.132 2136
17 апр., 15:03 Контролно 1 2013 Беда
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.132 16964
17 апр., 14:24 2012 - Контролно 1 Another Game
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 5208
17 апр., 13:43 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ml ml ml ml ml ml ml ml ml tl tl ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 1.0 16384
17 апр., 13:35 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.0 3680
17 апр., 13:19 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
ok ok wa ok wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl ok 1.0 3680
17 апр., 13:09 2012 Тема 7 - Упражнение sober
80924_Kristian_Shishoev
wa wa wa wa wa wa ok ok wa tl tl wa wa tl wa tl tl ok ok tl wa 1.0 3484