Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
29 май, 13:58 2015 (летен) Контролно 2 Пътища
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa wa re re re re re re wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re 0.18 13204
27 май, 00:13 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.72 10672
27 май, 00:12 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.84 10156
27 май, 00:11 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.55 10160
27 май, 00:10 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.57 10160
26 май, 23:55 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.53 5728
26 май, 23:54 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.52 5732
26 май, 23:50 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.52 5732
26 май, 23:45 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Angel Dimitroff
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.52 5728
26 май, 19:43 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ангел Цанков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1444
26 май, 19:40 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ангел Цанков
wa ok wa wa wa ok wa wa ok wa 0.0 4
26 май, 19:39 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Ангел Цанков
re wa wa wa tl re tl re wa tl 0.32 4
26 май, 19:39 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ангел Цанков
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
26 май, 19:26 2014 Контролно 2 Pairs
Level 1
Ангел Цанков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 2332
26 май, 17:03 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.15 12140
26 май, 15:38 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.14 12144
26 май, 15:36 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.14 12144
26 май, 15:23 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok ok tl tl tl ok tl tl 0.35 11168
26 май, 12:30 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
wa wa wa wa wa tl tl tl tl wa 0.34 11176
26 май, 10:39 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
wa wa wa wa wa wa tl tl tl wa 0.34 11116
26 май, 10:33 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
wa wa wa wa wa wa tl tl tl wa 0.3 11188
26 май, 10:26 2013 Контролно 1 Coaching Sort
Level 1
Йонко Йонков 45520
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.32 9456
26 май, 09:25 2015 Домашно 2 График
Level 1
Йонко Йонков 45520
re wa wa wa wa tl tl tl wa wa 1.01 9416
26 май, 08:44 2015 Домашно 2 График
Level 1
Йонко Йонков 45520
re tl tl tl tl tl tl tl wa wa 1.02 17540
23 май, 17:53 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.02 17424
23 май, 17:49 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.01 17424
23 май, 17:45 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.02 17424
23 май, 17:41 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.02 17420
23 май, 17:30 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.01 17424
23 май, 17:23 ДАА - контролно 2 (есен 2012) 5. Пермутации
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4
20 май, 16:35 Домашна работа 1 - летен семестър 2020 Спомени
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2376
20 май, 16:33 2013 Тема 5 - Домашно Meteorite
Level 1
Todor Todorov 45428
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 14384
20 май, 16:25 2013 Тема 5 - Домашно Meteorite
Level 1
Todor Todorov 45428
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.16 12456
20 май, 16:22 2013 Тема 5 - Домашно Meteorite
Level 1
Todor Todorov 45428
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.16 12456
19 май, 20:44 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 2592
19 май, 20:43 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2656
19 май, 20:36 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 1948
19 май, 20:35 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa re re re wa wa re wa 0.08 1952
19 май, 20:34 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa re re re re wa re ok 0.03 2592
19 май, 20:33 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 1952
19 май, 20:32 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 2592
19 май, 20:31 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 2588
19 май, 20:30 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok re re re ok ok re ok 0.08 1948
19 май, 19:29 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok re re re ok ok re ok 0.08 2268
19 май, 19:23 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok re re re ok ok re ok 0.08 6724
19 май, 19:20 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok re re re ok ok re ok 0.08 2528
19 май, 19:19 Контролно 3 2013/2014 Пътуване
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl re wa tl wa wa wa wa wa tl 0.22 2796
19 май, 19:17 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Nikolay Kormushev 81805
ok re re re wa ok re ok 0.08 2208
17 май, 21:15 2016 (летен) Контролно 2 Railways
Level 1
Александър Иванов
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.69 17536
17 май, 21:05 2016 (летен) Контролно 2 Railways
Level 1
Александър Иванов
wa ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.69 17536