Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
21 юли, 10:44 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 0
21 юли, 10:27 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.22 1636
21 юли, 10:08 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Level 1
Пламен Димитров™
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.05 0
21 юли, 10:04 2012 Тема 3 - Упражнение sorting
Level 1
Пламен Димитров™
re re re re re re re re re re 0.0 0
21 юли, 09:47 2012 Тема 1 - Домашно Странно обхождане
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
21 юли, 09:41 2012 Тема 1 - Домашно Странно обхождане
Level 1
Пламен Димитров™
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
20 юли, 23:06 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 4368
20 юли, 23:06 2013 Упражнение 8 - МПД Реконструкция
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 4540
23 юни, 10:35 2012 Тема 3 - Упражнение drinking game
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.3 1640
18 юни, 17:11 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.04 10928
18 юни, 17:05 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.04 8784
18 юни, 17:04 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.04 8544
17 юни, 20:50 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Георги Самарджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 юни, 20:33 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 юни, 15:22 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 юни, 15:19 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:29 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:28 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re 0.17 2332
17 юни, 14:27 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Мартин Танчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.42 5440
17 юни, 14:27 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Anton Naumov
ok ok wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 3.02 4
17 юни, 14:27 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Мартин Танчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.43 5440
17 юни, 14:26 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Тодор Великов 81462
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 0
17 юни, 14:26 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Ivan Nikolov 81503
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:25 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Тодор Великов 81462
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:24 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Георги Самарджиев
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
17 юни, 14:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Иво Стратев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Anton Naumov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 юни, 14:23 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Vladislav Katrankiev 81418
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
17 юни, 14:22 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Vladislav Katrankiev 81418
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.17 4
17 юни, 14:21 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:20 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 4
17 юни, 14:19 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
17 юни, 14:19 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Мартин Танчев
ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
17 юни, 14:18 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Иво Стратев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 юни, 14:18 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:18 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Георги Самарджиев
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:17 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Георги Самарджиев
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.17 4
17 юни, 14:14 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Георги Самарджиев
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 юни, 14:14 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Ясен Бонев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:14 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Ясен Бонев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 юни, 14:12 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Мартин Танчев
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
17 юни, 14:11 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Matrix
Level 1
Георги Самарджиев
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:08 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Vladislav Katrankiev 81418
ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
17 юни, 14:05 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 14:04 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Цветомир Николаев Кайджиев 81564
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
17 юни, 14:03 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Цветомир Николаев Кайджиев 81564
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 6700
17 юни, 14:01 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Triplets
Level 1
Цветомир Николаев Кайджиев 81564
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 юни, 13:56 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Мартин Танчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 юни, 13:54 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Anton Naumov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 4
17 юни, 13:44 Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър Violets
Level 1
Мартин Танчев
ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re 0.17 3652