Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
29 юли, 23:38 2012 Тема 10 - Домашно Книги
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4
29 юли, 23:38 2012 Тема 10 - Домашно Книги
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
29 юли, 21:40 Контролно 2 от миналата година bileti
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
29 юли, 21:38 2011 ДАА - Контролно 2 Билети
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
29 юли, 21:28 2012 Упражнение - Динамични Tickets
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
12 юли, 18:55 2013 Упражнение 4 - Разделяй и владей Тръби
Level 1
Тони Танев 81529
ok 0.0 4
12 юли, 18:35 Домашно 2 2019/2020 Зима Lovers
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2508
11 юли, 16:49 Домашно 2 2019/2020 Зима Lovers
Level 1
Петя Кръстева (81684)
wa wa re re re re re wa wa wa wa wa wa re re re re re re re 0.02 4560
11 юли, 00:54 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Ваканция
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
10 юли, 00:58 2013 Упражнение 4 - Разделяй и владей Сума
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 2852
10 юли, 00:50 Контролно 3 2016 Polymorphism
Level 1
Тони Танев 81529
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 6192
10 юли, 00:40 Контролно 3 2016 Polymorphism
Level 1
Тони Танев 81529
re wa re re re re re re re re 0.19 10684
10 юли, 00:40 Контролно 3 2016 Polymorphism
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
10 юли, 00:24 2012 Тема 3 - Домашно PermSwap
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.59 16948
10 юли, 00:23 Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 Школа
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
10 юли, 00:16 Домашно 4 и 5 beads
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
09 юли, 23:02 Контролно 3 2016 Функция
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.0 26808
09 юли, 23:00 Контролно 3 2016 Функция
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.52 27356
09 юли, 01:42 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok tl tl tl tl 0.37 1308
09 юли, 01:41 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 юли, 01:41 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Тони Танев 81529
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
08 юли, 23:19 Домашно 2015/2016 Закъснение
Level 1
Тони Танев 81529
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 1580
08 юли, 20:54 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 1480
08 юли, 20:53 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 4
08 юли, 20:52 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
08 юли, 20:46 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1480
08 юли, 19:59 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok 0.01 1476
08 юли, 19:59 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Georgi Shavov 81778
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 4444
08 юли, 19:56 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Georgi Shavov 81778
re re re re re re re re re re 0.02 3916
08 юли, 19:56 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok 0.01 1480
08 юли, 19:49 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 1476
08 юли, 19:39 Контролно 3 - зима 2018/2019 Байганьоландия
Level 1
Ангел Цанков
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.01 4
08 юли, 19:17 2014 Контролно 2 Pairs
Level 1
Georgi Shavov 81778
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
08 юли, 19:10 2014 Контролно 2 Pairs
Level 1
Georgi Shavov 81778
re re ok ok ok ok ok ok ok re 0.0 1536
08 юли, 16:22 2015 ДАА Тренировка 2 А.Casino
Level 1
Иво Илчев
wa wa re wa wa re re wa re re wa wa re wa re re re wa wa re 0.0 1800
08 юли, 16:21 2015 ДАА Тренировка 2 C.Lovers
Level 1
Dimitar
ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa ok wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.05 3444
08 юли, 16:20 2015 ДАА Тренировка 2 C.Lovers
Level 1
Dimitar
ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa ok wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.05 3440
08 юли, 16:00 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.37 6516
08 юли, 15:58 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.37 4
08 юли, 15:57 Домашно 2015/2016 Палидром
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
08 юли, 15:56 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok wa ok ok wa ok ok wa wa wa wa 0.04 4
08 юли, 15:55 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok wa ok ok wa ok ok wa wa wa wa 0.04 4
08 юли, 15:54 Контролнo 3 - лято 2018/2019 Сесия
Level 1
Йонко Йонков 45520
ok ok ok wa ok ok wa ok ok wa wa wa wa 0.04 4
08 юли, 15:49 Контролно 3 2016 Хипертелепорт
Level 1
Petko Kamenov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 10600
08 юли, 15:26 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.38 1508
08 юли, 15:17 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.37 1492
08 юли, 15:15 Домашно 2015/2016 Поддръжка
Level 1
Georgi Shavov 81778
wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re 0.02 6628
08 юли, 15:02 Контролно 3 2016 Хипертелепорт
Level 1
Petko Kamenov
ok wa ok ok wa wa wa wa wa wa 0.04 9012
08 юли, 14:51 Контролно 3 2016 Хипертелепорт
Level 1
Petko Kamenov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 10600
08 юли, 14:43 Контролно 3 2016 Хипертелепорт
Level 1
Georgi Shavov 81778
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 7408