Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
22 март, 19:40 2015 ДАА Тренировка 1 E.Sysadmin
Level 1
Георги Самарджиев
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 19:39 2015 ДАА Тренировка 1 A.Square
Level 1
Георги Самарджиев
re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 19:25 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Георги Самарджиев
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:55 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Dimitar Terziev
re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:54 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:22 2015 ДАА Тренировка 1 E.Sysadmin
Level 1
Dimitar Terziev
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:13 2015 ДАА Тренировка 1 E.Sysadmin
Level 1
Георги Самарджиев
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:07 2015 ДАА Тренировка 1 E.Sysadmin
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:06 2015 ДАА Тренировка 1 A.Square
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 16:06 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:57 2015 ДАА Тренировка 1 E.Sysadmin
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:55 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Dimitar Terziev
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:36 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:35 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:34 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:33 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.01 8748
22 март, 15:30 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:29 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ml ml ml tl ml ml tl tl ml ml ml 0.02 5608
22 март, 15:29 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Ivan
ml ml ml ml tl ml tl ml ml ml ml 0.01 9064
22 март, 15:29 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
ml tl ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.01 5460
22 март, 15:28 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ivan
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:26 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
ml ml ml ml ml ml ml ml tl ml tl 0.02 5256
22 март, 15:24 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Георги Самарджиев
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:23 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
tl ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.01 5652
22 март, 15:21 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:20 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ivan
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:19 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 15:19 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml tl 0.01 4760
22 март, 15:17 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.01 5596
22 март, 15:16 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
ml ml ml ml ml ml ml tl tl ml ml 0.02 5216
22 март, 15:14 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
ml ml tl ml ml ml ml tl ml ml ml 0.01 8284
22 март, 15:11 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Борислав Владов 45340
tl re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 14:52 2013 Упражнение 5 - Графи Школа
Level 1
Иван Камбуров
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.02 4384
22 март, 14:50 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ivan
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 14:47 2016 (летен) Домашно 2 Крави
Level 1
Ivan
re re re re re re re re re re re 0.0 0
22 март, 11:30 2013 Упражнение 5 - Графи Школа
Level 1
Иван Камбуров
judging 0.0 0
22 март, 11:28 2013 Упражнение 5 - Графи Школа
Level 1
Иван Камбуров
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.02 3532
22 март, 10:16 2013 Упражнение 5 - Графи Школа
Level 1
Иван Камбуров
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.03 3360
22 март, 09:18 Домашна работа 1 - 2017/2018 летен семестър Паници
Level 1
Александър Канджички 81427
ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1904
22 март, 09:16 Домашна работа 1 - 2017/2018 летен семестър Паници
Level 1
Александър Канджички 81427
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 март, 03:47 2012 Тема 3 - Упражнение drinking game
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.23 3240
22 март, 03:42 2013 Упражнение 2 - Лесни Сортировки Шоколади
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
22 март, 03:24 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.23 13616
22 март, 03:22 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 14984
22 март, 03:11 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.2 11700
22 март, 03:10 2013 Упражнение 5 - Графи Диаметър
Level 1
Йордан Петков
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 март, 03:09 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok wa ok wa wa wa wa 0.18 4556
22 март, 03:06 2014 Домашно 3 Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.23 13864
22 март, 03:06 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.22 13620
22 март, 03:02 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.22 14304