Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Октопаки Контролно 1 зима 2017/2018 48 45.00 Решения
Amanda Домашни работи - зима 2017/2018 58 28.67 Решения
Binary Fan Домашни работи - зима 2017/2018 81 34.14 Решения
Red-Black Tower Домашни работи - зима 2017/2018 37 40.14 Решения
Канали Домашни работи - зима 2017/2018 28 58.11 Решения
Агенти Домашни работи - зима 2017/2018 139 44.98 Решения
Млада любов Контролно 2 зима 2017/2018 57 25.79 Решения
Лодки Контролно 2 зима 2017/2018 31 53.71 Решения
Пак ли редица... Контролно 2 зима 2017/2018 27 37.33 Решения
Сортирания Контролно 2 зима 2017/2018 63 49.62 Решения
Squares Контролно 3.1 зима 2017/2018 36 47.06 Решения
Палиндроми Контролно 3.1 зима 2017/2018 55 37.76 Решения
Още един лабиринт... Контролно 3.1 зима 2017/2018 13 56.46 Решения
Крави Контролно 3.1 зима 2017/2018 24 46.25 Решения
Пак ли лабиринт... Контролно 3.2 зима 2017/2018 18 57.17 Решения
Игра Контролно 3.2 зима 2017/2018 12 83.33 Решения
Салам Контролно 3.2 зима 2017/2018 22 31.68 Решения
Кокошки Контролно 3.2 зима 2017/2018 28 34.11 Решения
Паници Домашна работа 1 - 2017/2018 летен семестър 243 39.65 Решения
Оферта Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър 222 48.51 Решения
Плакати Домашна работа 3 - 2017/2018 летен семестър 275 58.53 Решения
Ягоди Контролно 1 - летен 2017/2018 219 31.00 Решения
Панчоландия Контролно 1 - летен 2017/2018 131 46.13 Решения
Мляко Контролно 1 - летен 2017/2018 56 66.95 Решения
Наследяване Контролно 1 - летен 2017/2018 65 30.62 Решения
Дъска Домашна работа 4 - 2017/2018 летен семестър 256 37.23 Решения
Rope Bridges Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 104 54.23 Решения
Лодки Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 61 41.31 Решения
Lovers Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 52 42.12 Решения
Magic Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 79 70.22 Решения
1D Game Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 53 40.57 Решения
Violets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 53 49.25 Решения
Triplets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 62 33.39 Решения
Matrix Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 36 24.22 Решения
Агенти Домашна работа 1 - 2018/2019 зимен семестър 139 36.53 Решения
Медиана Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 35 25.20 Решения
BigClass Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 22 48.59 Решения
Школа Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 22 41.82 Решения
Secret Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 35 39.71 Решения
Crosses Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 13 65.38 Решения
Coaching Sort Контролно 1.1 - зима 2018/2019 214 28.04 Решения
Set Контролно 1.1 - зима 2018/2019 103 48.16 Решения
Books Контролно 1.1 - зима 2018/2019 73 36.16 Решения
Cows Контролно 1.1 - зима 2018/2019 46 47.85 Решения
Marbles Контролно 1.1 - зима 2018/2019 34 12.06 Решения
Намери числото! Контролно 1.2 - зима 2018/2019 43 28.84 Решения
Marbles Контролно 1.2 - зима 2018/2019 6 16.67 Решения
Сортирания Контролно 1.2 - зима 2018/2019 9 33.33 Решения
Math Контролно 1.2 - зима 2018/2019 14 35.71 Решения
Октопаки Контролно 1.2 - зима 2018/2019 4 100.00 Решения