Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Октопаки Контролно 1 зима 2017/2018 34 42.94 Решения
Amanda Домашни работи - зима 2017/2018 57 29.12 Решения
Binary Fan Домашни работи - зима 2017/2018 76 33.20 Решения
Red-Black Tower Домашни работи - зима 2017/2018 37 40.14 Решения
Канали Домашни работи - зима 2017/2018 28 58.11 Решения
Агенти Домашни работи - зима 2017/2018 139 44.98 Решения
Млада любов Контролно 2 зима 2017/2018 57 25.79 Решения
Лодки Контролно 2 зима 2017/2018 31 53.71 Решения
Пак ли редица... Контролно 2 зима 2017/2018 26 38.77 Решения
Сортирания Контролно 2 зима 2017/2018 63 49.62 Решения
Squares Контролно 3.1 зима 2017/2018 36 47.06 Решения
Палиндроми Контролно 3.1 зима 2017/2018 55 37.76 Решения
Още един лабиринт... Контролно 3.1 зима 2017/2018 13 56.46 Решения
Крави Контролно 3.1 зима 2017/2018 20 49.60 Решения
Пак ли лабиринт... Контролно 3.2 зима 2017/2018 18 57.17 Решения
Игра Контролно 3.2 зима 2017/2018 12 83.33 Решения
Салам Контролно 3.2 зима 2017/2018 20 25.00 Решения
Кокошки Контролно 3.2 зима 2017/2018 28 34.11 Решения
Паници Домашна работа 1 - 2017/2018 летен семестър 243 39.65 Решения
Оферта Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър 222 48.51 Решения
Плакати Домашна работа 3 - 2017/2018 летен семестър 275 58.53 Решения
Ягоди Контролно 1 - летен 2017/2018 195 29.59 Решения
Панчоландия Контролно 1 - летен 2017/2018 113 44.08 Решения
Мляко Контролно 1 - летен 2017/2018 46 67.50 Решения
Наследяване Контролно 1 - летен 2017/2018 65 30.62 Решения
Дъска Домашна работа 4 - 2017/2018 летен семестър 256 37.23 Решения
Rope Bridges Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 102 53.33 Решения
Лодки Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 61 41.31 Решения
Lovers Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 52 42.12 Решения
Magic Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 79 70.22 Решения
1D Game Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 51 41.96 Решения
Violets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 51 47.55 Решения
Triplets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 61 33.61 Решения
Matrix Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 34 25.18 Решения
Агенти Домашна работа 1 - 2018/2019 зимен семестър 139 36.53 Решения
Медиана Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 33 25.64 Решения
BigClass Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 22 48.59 Решения
Школа Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 22 41.82 Решения
Secret Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 35 39.71 Решения
Crosses Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 13 65.38 Решения
Coaching Sort Контролно 1.1 - зима 2018/2019 119 29.83 Решения
Set Контролно 1.1 - зима 2018/2019 91 48.02 Решения
Books Контролно 1.1 - зима 2018/2019 60 31.00 Решения
Cows Контролно 1.1 - зима 2018/2019 35 43.11 Решения
Marbles Контролно 1.1 - зима 2018/2019 17 16.47 Решения
Намери числото! Контролно 1.2 - зима 2018/2019 11 60.00 Решения
Marbles Контролно 1.2 - зима 2018/2019 6 16.67 Решения
Сортирания Контролно 1.2 - зима 2018/2019 7 28.57 Решения
Math Контролно 1.2 - зима 2018/2019 11 19.82 Решения
Октопаки Контролно 1.2 - зима 2018/2019 3 100.00 Решения