Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Октопаки Контролно 1 зима 2017/2018 50 45.20 Решения
Amanda Домашни работи - зима 2017/2018 58 28.67 Решения
Binary Fan Домашни работи - зима 2017/2018 81 34.14 Решения
Red-Black Tower Домашни работи - зима 2017/2018 38 41.71 Решения
Канали Домашни работи - зима 2017/2018 29 59.55 Решения
Агенти Домашни работи - зима 2017/2018 141 45.57 Решения
Млада любов Контролно 2 зима 2017/2018 60 24.50 Решения
Лодки Контролно 2 зима 2017/2018 37 47.92 Решения
Пак ли редица... Контролно 2 зима 2017/2018 28 39.57 Решения
Сортирания Контролно 2 зима 2017/2018 72 49.35 Решения
Squares Контролно 3.1 зима 2017/2018 39 44.31 Решения
Палиндроми Контролно 3.1 зима 2017/2018 57 39.37 Решения
Още един лабиринт... Контролно 3.1 зима 2017/2018 13 56.46 Решения
Крави Контролно 3.1 зима 2017/2018 24 46.25 Решения
Пак ли лабиринт... Контролно 3.2 зима 2017/2018 18 57.17 Решения
Игра Контролно 3.2 зима 2017/2018 16 72.50 Решения
Салам Контролно 3.2 зима 2017/2018 23 34.65 Решения
Кокошки Контролно 3.2 зима 2017/2018 32 40.66 Решения
Паници Домашна работа 1 - 2017/2018 летен семестър 243 39.65 Решения
Оферта Домашна работа 2 - 2017/2018 летен семестър 223 48.74 Решения
Плакати Домашна работа 3 - 2017/2018 летен семестър 275 58.53 Решения
Ягоди Контролно 1 - летен 2017/2018 260 33.00 Решения
Панчоландия Контролно 1 - летен 2017/2018 147 47.27 Решения
Мляко Контролно 1 - летен 2017/2018 77 58.23 Решения
Наследяване Контролно 1 - летен 2017/2018 66 30.45 Решения
Дъска Домашна работа 4 - 2017/2018 летен семестър 256 37.23 Решения
Rope Bridges Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 113 51.24 Решения
Лодки Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 92 40.87 Решения
Lovers Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 67 32.69 Решения
Magic Контролно 2 - 2017/2018 летен семестър 86 70.66 Решения
1D Game Домашна работа 5 - 2017/2018 летен семестър 58 40.95 Решения
Violets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 55 50.18 Решения
Triplets Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 62 33.39 Решения
Matrix Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър 37 26.27 Решения
Агенти Домашна работа 1 - 2018/2019 зимен семестър 140 36.98 Решения
Медиана Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 37 26.54 Решения
BigClass Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 27 52.70 Решения
Школа Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 37 45.14 Решения
Secret Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 42 47.62 Решения
Crosses Подготовка за контролно 1.1 - зима 2018/2019 13 65.38 Решения
Coaching Sort Контролно 1.1 - зима 2018/2019 294 26.70 Решения
Set Контролно 1.1 - зима 2018/2019 155 51.03 Решения
Books Контролно 1.1 - зима 2018/2019 94 37.66 Решения
Cows Контролно 1.1 - зима 2018/2019 61 43.38 Решения
Marbles Контролно 1.1 - зима 2018/2019 44 20.68 Решения
Намери числото! Контролно 1.2 - зима 2018/2019 66 24.85 Решения
Marbles Контролно 1.2 - зима 2018/2019 9 21.11 Решения
Сортирания Контролно 1.2 - зима 2018/2019 12 48.92 Решения
Math Контролно 1.2 - зима 2018/2019 19 30.63 Решения
Октопаки Контролно 1.2 - зима 2018/2019 5 100.00 Решения